Plan zajęć edukacyjnych

 

PLAN LEKCJI nr 2 od 01.10. 2021.2022(kliknij w link)

 

PONIEDZIAŁEK         KLASA I    3      KLASA II 103      KLASA III   2 KLASA IV  204     KLASA V  1      KLASA VI   203    KLASA VII   202   KLASA VIII a  201  KLASA VIII b 205
1 eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz informatyka WF WF religia j. polski j.angielski
2 eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz matematyka informatyka plastyka j. polski j. angielski j. polski
3 eduk. wcz. religia eduk. wcz WF plastyka historia informatyka/j.ang. matematyka j. polski
4 religia plastyka eduk. wcz j. angielski matematyka j. polski historia fizyka informatyka
5 eduk. wcz religia j. polski matematyka matematyka historia WF
6 j. polski religia j. angielski fizyka WF EDB
7 WDŻ godz. wych. EDB WF
8 WDŻ
9
WTOREK 1 eduk. wcz. j. angielski eduk. wcz. przyroda WF WF historia informatyka/ matematyka
2 eduk. wcz. technika eduk. wcz. matematyka geografia informatyka j. polski j. angielski j. polski
3 eduk. wcz. (wf) eduk. wcz. technika j. polski historia geografia j.ang./informatyka matematyka biologia
4 eduk. wcz. eduk. wcz. j. angielski technika j. polski religia biologia fizyka j. angielski
5 j. angielski eduk. wcz. religia j. angielski muzyka matematyka chemia WF
6   informatyka j. angielski chemia WF religia
7     godz. wych. WF informatyka/
8 WDŻ
ŚRODA 1 eduk. wcz. religia eduk. wcz. j. angielski WF WF matematyka biologia j. polski
2 eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz. WF j. angielski j. polski religia j. polski matematyka
3 eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz. religia biologia j. polski j. polski WF fizyka
4 eduk. wcz. eduk. wcz. plastyka matematyka j. polski j. angielski j. polski religia chemia
5 religia
eduk. wcz.
j. polski
historia WF chemia WOS
6 technika WF historia WOS
7 plastyka WOS WF
8 muzyka WOS
CZWARTEK 1 eduk. wcz. muzyka eduk. wcz. przyroda     matematyka j. angielski j. polski j. polski
2 eduk. wcz. j. angielski eduk. wcz. j. polski religia matematyka matematyka j. polski geografia
3 eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz. j. polski technika religia j. niem./j.ang. geografia matematyka
4 eduk. wcz. eduk. wcz. religia muzyka historia j. polski j. niem./j.ang. matematyka chemia
5 ZR eduk. wcz. godz. wych. j. angielski geografia j.ros./j.niem. j.niem./j.ros.
6 ZR geografia j.ros./j.niem. j.niem./j.ros.
7 WF religia
8  
PIĄTEK 1
ZR historia matematyka j. polski biologia matematyka j. angielski
2 eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz. WF matematyka biologia j. polski j. angielski matematyka
3 eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz. WF j. polski matematyka chemia j. polski fizyka
4 eduk. wcz. eduk. wcz. j. angielski plastyka j. polski matematyka fizyka WF godz. wych.
5 j. angielski muzyka matematyka WF WF j. niem./j.ang. religia historia
6 godz. wych. j. niem./j.ang. godz. wych. historia
7
8