„Radosna szkoła – kraina sprawności i zdrowia”

Termin realizacji: rok szkolny 2009/2010

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Celem projektu było zorganizowanie i wyposażenie miejsc aktywności ruchowej dla najmłodszych uczniów. Adresowany był dla uczniów klas I – III. W ramach projektu zakupiono sprzęt rekreacyjny i pomoce dydaktyczne.