Plan zajęć edukacyjnych

Plan zajęć edukacyjnych obowiązujący od dnia 23.12.2023 r. w roku szkolnym 2023/2024

PONIEDZIAŁEK         KLASA I  2      KLASA II 3      KLASA III   103 KLASA IV  201     KLASA V  204      KLASA VI   1    KLASA VII   203   KLASA VIII   202
1 j.angielski eduk. wcz. eduk. wcz. j.polski                                     WF WF
2 eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz. matematyka j. polski j.polski                       geografia j.angielski
3 eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz. historia historia geografia matematyka j.angielski
4 eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz. plastyka geografia matematyka historia j.polski
5 religia przyroda matematyka historia informatyka j.polski
6 W-F WF religia matematyka
7 informatyka godz.wych.
8
9
WTOREK 1 eduk. wcz. religia matematyka informatyka WF WF
2 eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz. technika religia matematyka geografia j.polski
3 eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz. matematyka technika WF j.polski geografia
4 eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz. religia j.polski muzyka j. polski matematyka
5 j. angielski religia informatyka historia WF muzyka fizyka
6 j. angielski informatyka religia plastyka historia
7     j.niemiecki edb
8 j.niemiecki
ŚRODA 1 eduk. wcz.(muz.) przyroda religia informatyka WF WF
2 eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz. j.polski WF plastyka geografia matematyka
3 eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz. j. polski muzyka j. polski matematyka georafia
4 eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz. matematyka j. angielski technika j. polski historia
5
eduk. wcz. muzyka j.angielski matematyka chemia j.polski
6 j.angielski historia j.angielski chemia informatyka
7 informatyka fizyka chemia
8 chemia
CZWARTEK 1 religia eduk. wcz. eduk. wcz. j. angielski historia                     matematyka
2 eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz. j. polski biologia matematyka            j.angielski
3 eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz. matematyka plastyka biologia j. angielski j. polski
4 eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz. przyroda j.polski religia j.polski matematyka
5 j.angielski eduk. wcz. WF j.polski j.polski religia fizyka
6 WF matematyka WDŻ historia historia
7 religia
8    
PIĄTEK 1 eduk. wcz. eduk. wcz. religia godz.wych. geografia godz.wych. WF WF
2 eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz. j.polski godz.wychow. WF fizyka WOS
3 eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz. W-F j.polski j.polski matematyka religia
4 eduk. wcz. j. angielski eduk. wcz. religia matematyka j.angielski j.polski biologia
5 religia j.angielski j.angielski WF j.angielski j. niemiecki j.niemiecki
6 j.angielski j.angielski j.polski                      biologia j.niemiecki
7 j.angielski
8