Zarządzenie NR 9/2018 z dn. 05.07.2018 w sprawie wyznaczenia Polityki Ochrony Danych