Efekty pracy w roku 2020/2021

Efekty pracy Szkolnego Koła Wolontariatu w Szkole Podstawowej w Chechle

rok 2020/2021

Przeprowadzono działania informacyjne dotyczące  idei wolontariatu  przeprowadzone przez koordynatora  i wychowawców.

Wzięliśmy udział w XIII targach wolontariatu uczniów klasy VIII i VIIb, przygotowaliśmy  i przedstawiliśmy konkursową prezentację działań podejmowanych przez Szkolne Koło Wolontariatu. Efektem było:

Zajęcie I miejsca a tym samym otrzymanie tytułu Wolontariusza roku 2020 Szkoły Podstawowej przez Wiktorię Wiercioch;

Zdobycie tytułu Najlepszego Wolontariusza- Propagatora Idei Wolontariatu przez nauczyciela- Magdalenę Palską.

Uczestniczyliśmy w parafialnej akcji świątecznej pomocy- Tytka charytatywna

Byliśmy współorganizatorami  zbiórki świątecznej „Przynosimy radość  na Święta” dla dzieci z Domu Dziecka w Olkuszu; Zebraliśmy zabawki konstrukcyjne, kreatywne,  kubki, puzzle, ubrania, kosmetyki,;

Przeprowadziliśmy akcję „Pamiętamy o Seniorach”, polegającą na wykonaniu  stroików bożonarodzeniowych i kartek świątecznych i przekazaniu za pośrednictwem pracowników Domu Seniora-  Seniorom  w Chechle;

Współorganizowaliśmy zbiórkę karmy dla zwierząt. Akcja przeprowadziliśmy we współpracy z Samorządem Szkolnym.

Włączyliśmy się w organizację pomocy dla pogorzelców z Klucz.

  • Nawiązaliśmy współpracę z pokrzywdzoną rodziną, wyznaczyliśmy najbardziej potrzebne rzeczy;
  • Nagłośniliśmy akcję, przeprowadziliśmy zbiórkę pościeli, ręczników, kocy, kołder, jak również sprzętu gospodarstwa domowego i rzeczy codziennego użytku tj. kubków (szklanek), talerzy, garnków.
  • Przekazaliśmy zebrane rzeczy potrzebującej
  1. Zbiórka nakrętek
  • Pozyskaliśmy pojemnik na nakrętki- bezpłatny dar Wolontariusza ze Szkolnego Koła Wolontariatu;
  • Nawiązaliśmy współpracę z Przedszkolem dla dzieci niepełnosprawnych „Smykałka” w Bukownie.

Szkolne Koło Wolontariatu podjęło wiele akcji charytatywnych, którymi zostali objęci Seniorzy, Wychowankowie Domu Dziecka, Schronisko dla zwierząt ponadto porządkowano groby partyzantów jak również groby zmarłych nauczycieli i pracowników szkoły. Wolontariusze wykazali się pomysłowością i chęcią niesienia pomocy innym. Działania Szkolnego Koła Wolontariatu zostały nagrodzone podczas XIII Targów Wolontariatu. Nagrodę a tym samym tytuł Wolontariusza Roku Szkół Podstawowych otrzymała – Wiktoria Wiercioch uczennica klasy 8 i Magdalena Palska- która zdobyła tytuł najlepszego wolontariusza- pedagoga propagatora idei wolontariatu.