Mniej-znaczy więcej

INNOWACJA W KLASIE IV – Aleksandra Goraj-Szatan

Tytuł innowacji:Mniej- znaczy więcej
Rodzaj:  metodyczno-programowa
Okres realizacji : 15 wrzesień 2022 do 15 czerwiec 2023
Czego dotyczy: klasa 4 zajęcia edukacyjne z przyrody raz w miesiącu
cel : Cel to przeciwdziałanie marnotrawstwu i ochrona środowiska w duchu zero waste, pozytywne wpływanie na środowisko, ochrona zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń i odpadów. Systematyczne wdrażanie zasad bezodpadowej gospodarki. Innowacja to cześć akcji ogólnopolskiej, która uczy jak eliminować szkodliwość i ilość odpadów, przetwarzać je i odzyskiwać. Potrzebą jest uświadomienie uczniów dlaczego należy kierować się w życiu zasadami zero waste działając zgodnie z ideą 5R.