Najlepsi Wolontariusze 2020

Najlepsi Wolontariusze

Wiktoria Wiercioch laureatką Konkursu Wolontariusz Roku 2020 w kategorii  Najlepszy Wolontariusz – uczeń Szkoły Podstawowej.

Wiktoria Wiercioch uczennica  klasy VIII Szkoły Podstawowej im Tadeusza Kościuszki w Chechle, od trzech lat należy do Szkolnego Koła Wolontariusza, gdzie podejmuje pracę wolontariacką. Początek jej pracy sięga jeszcze wcześniej,  zaczynając już od klas najmłodszych, gdzie  jako mała dziewczynka zawsze była gotowa do pomocy każdemu, kto jej potrzebował. Jest wrażliwa na potrzeby ludzi- zarówno małych dzieci, rówieśników jak i starszych osób. Wiktoria jest też wielbicielką i przyjaciółką zwierząt,  więc i one są przez nią otaczane miłością i opieką. Wiktorii nie trzeba prosić o  wykonywanie działań, bo to Ona często wychodzi z inicjatywą, podpowiada,  kogo można by objąć pomocą i jaką akcję wolontariacką podjąć.

Większość działań Wiktoria podejmuje  poza godzinami nauki szkolnej w tak zwanym „wolnym czasie”.

Wiktoria w czasie trwającej pandemii COVID-19 w łączności z Samorządem Uczniowskim  propagowała i brała udział w konkursie plastycznym i  literackim mającym na celu przeciwdziałanie zachorowalności na Covid -19 i zapobieganie jego skutkom. W czasie edukacji zdalnej Wiktoria służyła pomocą wychowawcy, nauczycielom i rówieśnikom. Porządkowała grób Partyzantów oraz groby zmarłych nauczycieli, dyrektorów i kapłanów na parafialnym cmentarzu.