PROJEKT Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO „SMALL GRANTS 2018” – „ANGIELSKI TEATR”

 

PROJEKT Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 „SMALL GRANTS 2018” –  „ANGIELSKI TEATR”

 

Od 1 września 2018 roku w naszej szkole realizowany jest projekt z języka angielskiego, którego tytuł nosi „ The English Theatre – Angielski Teatr”. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.

Głównym celem projektu jest rozwój zdolności językowych, pomoc w nauce języka angielskiego oraz zachęcenie uczniów do nauki języka angielskiego.

Projekt trwa półtora roku i zakończy się w grudniu 2019 roku. W ramach tego projektu prowadzonych jest wiele działań:

– zajęcia teatralne z języka angielskiego dla klas IV – VIII

– zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla klas IV – VII

– zajęcia fonetyczno – leksykalne dla młodszych klas

Uczniowie będą też mieć okazję prowadzić współpracę ze szkołą zagraniczną, uczestniczyć w konkursach , wystawiać sztuki teatralne po angielsku, mieć kontakt z osobami mówiącymi w języku angielskim, przygotowywać dekoracje i świetnie się bawić.

Pieniądze uzyskane z tego projektu przeznaczone są między innymi na zakup elementów dekoracyjnych, materiałów na stroje, stelaże i tła fotograficzne, sprzęt: radiomagnetofony, głośniki, myszki do komputera, pendrive oraz pomoce dydaktyczne z języka angielskiego.