CERTYFIKAT „SZKOŁA W RUCHU”

CERTYFIKAT  „SZKOŁA  W  RUCHU”

AKCJA  „ĆWICZYĆ  KAŻDY  MOŻE”

W grudniu 2013r nasza szkoła przystąpiła do organizowanej przez MEN Ogólnopolskiej Akcji „Ćwiczyć każdy może”. Celem podjętej inicjatywy jest upowszechnianie i zachęcanie do aktywności fizycznej.

Minister Edukacji Narodowej przyznaje tytuł „Szkoły w Ruchu” szkołom, które podejmą działania na rzecz aktywności fizycznej w wybranych obszarach.

Nasza szkoła wybrała następujące obszary i zadania:

Ruch w szkole:

– wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne ( obszar nr 1 )

Ruch poza szkołą:

– zajęcia zorganizowane ( obszar nr 6 )

– aktywność w gronie rodziny ( obszar nr 8 )

Obszary wybraliśmy w taki sposób, aby w Akcji brało udział jak najwięcej osób z naszej społeczności szkolnej i lokalnej.

Biorąc pod uwagę, iż w przeszłości nasza szkoła organizowała wiele imprez rekreacyjno-sportowych, które w większym stopniu angażowały mężczyzn, tym razem postawiliśmy na kobiety. Analizując  ich potrzeby i preferencje w sposobie realizacji aktywności ruchowej, postanowiliśmy z okazji „Dnia Kobiet” zorganizować „Dzień Aktywnych Kobiet”.

Rozpoczęłyśmy nasze spotkanie od prezentacji zestawów ćwiczeń przygotowanych przez uczennice z klasy V i VI. Dziewczęta przedstawiły układy ćwiczeń z przyborami, które przygotowały pracując metodą projektu podczas lekcji wychowania fizycznego. Ćwiczenia spotkały się z dużym uznaniem i były powodem do dumy i radości zarówno wśród uczennic jak i ich rodzin.

Po występach dziewcząt przystąpiłyśmy do uczestnictwa w następujących zajęciach:

– aerobik

– ćwiczenia na stepie

– ćwiczenia z piłkami

– trening na siłowni

-nordic walking.

Aerobik, ćwiczenia z piłkami i na stepie poprowadziła nasza absolwentka: Anna Kliś. Trening na siłowni przygotowała Edyta Mędrek – nauczyciel wychowania fizycznego i organizator całej imprezy. Do zajęć nornic walking zaproszony został pan Henryk Poczesny. Instruktorzy prowadzili zajęcia jako wolontariusze, a  propozycje ich ćwiczeń cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Zmęczone, ale i szczęśliwe panie zadeklarowały dalsze uczestnictwo w tego typu zajęciach, w związku z czym jesteśmy umówione na podjęcie regularnej współpracy.

W trakcie trwania obchodów „Dnia Aktywnych Kobiet” zapewniłyśmy opiekę dla dzieci kobiet uczestniczących w zajęciach.

We współpracy z ULKS „Centuria” zorganizowaliśmy dla chłopców konkurs na „Mistrza Żonglerki” oraz „Turniej Piłki Nożnej”. W konkursach brali udział chłopcy z klas I-VI.

Uczestnicy turnieju oraz laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy ufundowane przez dyrektora szkoły.

W ramach obszaru nr 1 zostały przygotowane i przeprowadzone zajęcia edukacyjne z wychowania fizycznego w kl. II i w kl. V-VI dziewcząt.

Dziewczęta na zajęciach pracowały metodą projektu. Przygotowane zestawy ćwiczeń z przyborami prezentowały podczas „Dnia Aktywnych Kobiet”.

W wyniku zaplanowanych i przeprowadzonych działań nasza szkoła otrzymała certyfikat „Szkoły w Ruchu” przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej.