Plan pracy SU

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHECHLE ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

– rozwój samodzielności i samorządności uczniów, poprzez wyrabianie poczucia  odpowiedzialności za podjęte zadania,

– budowanie pozytywnego wizerunku szkoły,

– dbanie o mienie szkolne, ład i bezpieczeństwo,

– współtworzenie więzi pomiędzy uczniami poszczególnych klas,

– tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,

– aktualizacja gazetki informacyjnej Samorządu Uczniowskiego

– organizacja szkolnych konkursów i akcji charytatywnych, zgodnie z opracowanym harmonogramem,

 

Funkcje opiekuna Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023 sprawuje:

Monika Zalewska i Agnieszka Jurczyk-Szatan

 

ROK SZKOLNY 2022/2023

Zadania i sposoby ich realizacji Terminy
Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego w nowym roku szkolnym;

Pielęgnowanie ceremoniału i tradycji szkolnej z udziałem pocztu sztandarowego wraz z nagłośnieniem;

Udział w akcji „Dzień Dobrych Uczynków”- sprzątanie cmentarza, sadzenie roślin na terenie szkoły i na terenie Chechła, odwiedziny w Domu Seniora (występ, taniec, sadzenie roślin, praca plastyczna)

Wybory do Rady SU poprzedzone kampanią wyborczą (wybór przewodniczącego, zastępcę, sekretarza);

Przeprowadzenie ankiety wśród społeczności uczniowskiej, dotyczącej potrzeb i propozycji działań SU;

Opracowanie planu pracy: wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu do planu pracy;

Zapoznanie z dokumentami szkoły;

Obchody Światowego Dnia Kropki (szkolny konkurs plastyczne/ klasy 1-3, obejrzenie filmu, ubiór w kropki)

Informacje o działalności SU na stronie internetowej szkoły, oraz gazetce szkolnej;

Złożenie życzeń pierwszoklasistom;

Dzień Chłopaka – wybory „Mistera Szkoły 2022/2023”

 

– Przygotowanie nagłośnienia i wystroju Sali

– Organizacja konkursów podczas wyborów

– Przygotowanie korony dla Mistera Szkoły, konkurencji i nagród;

Udział w akcji Sprzątanie świata– „Wszystkie śmieci są nasze!”. Pomoc w prowadzeniu prac porządkowych na terenie szkoły i w wybranych częściach Chechła, oraz prac na rzecz ochrony środowiska;

Reaktywowanie „Szczęśliwego numerka”;

Uruchomienie skrzynki zaufania;

Prowadzenie gazetki ściennej na korytarzu szkolnym;

 

 

 

 

wrzesień

 Wybory drugiego opiekuna Samorządu Uczniowskiego;

Pomoc w przygotowaniu uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej;

– laurki dla nauczycieli i pracowników szkoły;

Miesiąc dobroci dla zwierząt

Zbiórka karmy, koców, smyczy i innych darów dla zwierząt w schronisku „Rafik” w Bolesławiu;

Obchody Światowego Dnia Uśmiechu (7.10.)- uczniowie ubrani w radosne barwy z zabawnym dodatkiem, konkurs na najbardziej uśmiechniętą klasę- klasowe selfie;

Obchody Światowego Dnia Origami (na lekcjach plastyki – konkurs wewnątrzklasowy);

 

październik

Sprawowanie opieki nad miejscowymi pomnikami, a w szczególności nad pomnikiem byłych pracowników naszej szkoły ( uporządkowanie nagrobka, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy)

Udział i organizacja apelu z okazji Dnia Niepodległości;

08.11. – obchody Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania (robienie zdrowych sałatek, kanapek i omówienie Piramidy zdrowego odżywiania się w wszystkich klasach);

Andrzejki – zabawa andrzejkowa

– Przygotowanie salonu wróżb, nagłośnienia, wystroju sali i posiłków,

– Organizacja konkursów;

Dzień Pluszowego Misia;

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka;

– konkurs międzyklasowy na najlepszy plakat lub gazetkę poświęcony prawom   dziecka;

Obchody Dnia Życzliwości (21 listopada)- klasa, która wręczy nauczycielowi okolicznościową laurkę może liczyć na wyjątkową życzliwość ze strony nauczyciela.

 

 

 

listopad

Akcja charytatywna „Góra Grosza”;

Zorganizowanie świątecznej zbiórki żywności „Tytka charytatywna” dla potrzebujących mieszkańców Chechła we współpracy z Caritas Chechło;

Mikołajki klasowe

– Spotkanie ze św. Mikołajem (cukierki dla wszystkich grzecznych dzieci);

Pomoc w przygotowaniu Kiermaszu świątecznego, udział w występie;

Konkurs na najciekawszy stroik bożonarodzeniowy lub kartkę świąteczną;

Pomoc w przygotowaniu apelu okolicznościowego i Wigilii Szkolnej;

Świąteczny wystrój szkoły – udekorowanie korytarzy szkolnych;

Przygotowanie gazetki/plakatu z życzeniami świątecznymi dla pracowników szkoły i dla uczniów.

 

 

 

grudzień

Bal Karnawałowy

– dekoracja sali, gry, zabawy, tańce, nagłośnienie + play lista, nagrody, poczęstunek;

Udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Podsumowanie I-go półrocza

Wykonanie diagramu prezentującego najlepszych uczniów klas IV-VIII oraz średnią ocen za I- okres

 

 

styczeń

Walentynki

-Poczta walentynkowa dla wszystkich klas (robienie i rozdawanie kartek walentynkowych), ubieramy się na czerwono, wystrój korytarza szkolnego;

Tłusty czwartek (16 lutego 2023r.)- słodki upominek;

– Ogłoszenie konkursu indywidualnego i klasowego na największą ilość zebranej makulatury.

 

luty

Dzień Kobiet

-Wybór „Miss Szkoły” i „Małej Miss” – apel, życzenia dla wszystkich pań pracujących

w naszej szkole,

-Organizacja konkursów;

-Przygotowanie koron i nagród dla Miss;

Dzień Świętego Patryka (17 marca)- uczniowie przebierają się na zielono;

Powitanie Wiosny – Dzień Samorządności

– Wszyscy uczniowie przychodzą ubrani w radosne, wiosenne barwy;

– Wybrani uczniowie przejmują rolę nauczycieli;

– Uczniowie wybierają najbardziej pomysłowo przebraną osobę, która zostaje nagrodzona przez SU;

Dni Patrona

– Ustalenie harmonogramu obchodów, organizacja i przeprowadzenie;

– Apel Okolicznościowy;

– Pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursów;

– Zakupienie nagród;

 

Wiosenna dekoracja korytarzy;

Wykonanie kartek świątecznych;

Życzenia świąteczne dla pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów;

Zbieraj z klasą”- zbiórka zużytych baterii;

Dzień czekolady (12 kwietnia) – uczniowie, którzy tego dnia się  przebiorą za wybraną postać bajkową częstowani są czekoladą;

Światowy Dzień Ziemi (22 kwietnia)

– udział w akcji Sprzątanie świata,

– każda klasa ubiera się w dany kolor tęczy, konkurs na plakat zachęcający do dbania o naszą planetę;

 

 

 

marzec – kwiecień

Dzień Matki – Dzień Rodziny w naszej szkole

– Przygotowanie upominków dla naszych rodziców;

„MAM TALENT”- szkolny konkurs talentów;

Konkurs „Rozpoznaj nauczyciela na podstawie zdjęcia z dzieciństwa”;

maj
Dzień Dziecka

– organizowaniu sportowych rozgrywek między klasami;

– wspólne zabawy i gry integracyjne;

– życzenia dla wszystkich uczniów naszej szkoły;

– zbiórka od uczniów książek do sprzedaży, wymiany lub do biblioteki;

Obchody Dnia Savoir- vivre – gazetki i pogawędki w klasach;

 

czerwiec

Współpraca z rodzicami – Słodkie Dni (gofry, wata cukrowa, popcorn, ciasta)

Zachęcanie rodziców o pełnienie dyżurów podczas imprez szkolnych ;

Spotkania z dyrektorem – przedstawienie propozycji działań oraz nurtujących problemów;

Zgłaszanie uwag i wniosków do opiekunów SU, nauczycieli, dyrektora szkoły;

Nadzorowanie przestrzegania praw ucznia, dziecka;

Prowadzenie gazetki ściennej na korytarzu szkolnym;

Comiesięczne sporządzenie planu gry w „Piłkarzyki”;

Organizowanie kolorowych dni w szkole;

Karty urodzinowe/imieninowe dla nauczycieli lub zaśpiewanie i zagranie na fletach „Sto lat”;

Prowadzenie kącika rzeczy zgubionych i znalezionych;

Organizacja spotkań roboczych;

Udział ze sztandarem na uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych;

Udział w akcji zbiórki nakrętek PET na rzecz dzieci niepełnosprawnych;

Zbiórka zużytych baterii i elektrośmieci;

Zbieranie środków na rzecz schroniska dla zwierząt.

Urządzanie wystaw prac uczniów: rysunki, rękodzieła, fotografie,…

[Wspólne śniadanie na boisku szkolnym/ sali gimnastycznej. Konkurs na wybór maskotki szkoły. Współzawodnictwo między klasami w zdobywaniu środków na różne cele charytatywne. Zbiórka książek i czasopism dla domów dziecka,… Dzień szalonej fryzury – 13 dzień miesiąca. Uczeń miesiąca.]

 

 

 

Cały rok

 

Tematyka gazetek klasowych:

 

Październik: – Jesień – Dzień Edukacji Narodowej

Listopad: – Wszystkich Świętych – 11 listopada Święto Niepodległości – Andrzejki

Grudzień: – Mikołajki – Zima – Boże Narodzenie

Styczeń: – Nowy Rok – Dzień Babci i Dziadka – Bezpieczne ferie

Luty: – Walentynki – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego (21.02)

Marzec: – Wiosna – Dzień Kobiet – Rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II

Kwiecień: – Wielkanoc

Maj: – Święta majowe – Dzień Matki

Czerwiec: – Dzień Dziecka – Lato – Bezpieczne wakacje

 

Monika Zalewska