Szkoła Marzeń

Szkoła Marzeń Email
Termin realizacji: 15 października 2005 – 15 października 2006

Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie

Celem projektu było zwiększenie szans edukacyjnych i życiowych uczniów, wzmocnienie roli szkoły w aktywizowaniu społeczności lokalnych wokół wspólnych działań na rzecz edukacji i wychowania. Projekt skierowany był do wszystkich uczniów szkoły i mieszkańców Chechła. Zajęcia były prowadzone metodą projektu w czterech blokach tematycznych:

I „Nie taki diabeł straszny” – pomoc uczniom mającym problemy w nauce, prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów klas I-III i IV-VI.

II „Dzieci z mokrych łąk” – umocnienie i rozwijanie więzi ze szkołami ze wsi o tej samej nazwie.

III „Wyrastamy z korzeni, rozwijamy skrzydła” – rozbudzanie zainteresowań przeszłością naszej wsi, szukanie informacji na temat genezy naszej miejscowości.

IV „Polska Sahara” – rozwijanie pasji przyrodniczych i pobudzanie do działań, przeprowadzenie badań czystości wody i powietrza, zbieranie informacji na temat walorów przyrodniczych naszej szkoły.

V. „Uczeń – ambasadorem Chechła w Europie” – budowanie poczucia własnej wartości i planowanie przyszłości, prowadzenie kursu języka angielskiego.