Mieć Wyobraźnie Miłosierdzia

Projekt „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” przygotowującego uczniów klas VI, VII,VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych do niesienia pomocy potrzebującym

Cele Projektu:
a) uwrażliwienie młodzieży na potrzeby innych ludzi,
b) ukazanie młodzieży sposobu realizacji w życiu codziennym przesłania Ojca Świętego Jana
Pawła II,
c) przygotowanie uczniów do społecznego działania na rzecz potrzebujących,
d) tworzenie w szkołach podstaw wolontariatu