Owoce w szkole

Program „Owoce w szkole” został uruchomiony w Unii Europejskiej w roku szkolnym 2009/2010 r.
Celem programu jest kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym. W okresie 2009-2014 program skierowany był do uczniów klas I-III. W roku szkolnym 2014/15 prawdopodobnie grono uczniów uczestniczących w programie będzie poszerzone o klasy 0.
Dzieci uczestniczące w programie mogą spożywać kilka razy w tygodniu porcje świeżych owoców i warzyw (przygotowanych do bezpośredniego spożycia) oraz soki owocowe i warzywno-owocowe. Każda porcja składa się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego. Porcje warzywno-owocowe są przekazywane dzieciom bezpłatnie.
Produkty dostarczane uczniom w ramach programu nie zawierają dodatku tłuszczu, soli, cukru oraz substancji słodzących. Szczegółowe informacje na temat owoców i warzyw dostarczanych w roku szkolnym 2014/2015 zostaną opublikowane na stronie Agencji Rynku Rolnego w sierpniu br. o czym niezwłocznie Państwa poinformujemy.

Informacje o programie: http://owocewszkole.org/

http://www.arr.gov.pl/pozostale-dzialania/owoce-i-warzywa-w-szkole