Super Szkoła

Termin realizacji: 1 kwietnia 2007 – 31 marca 2008

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie

Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań. Uczestnikami projektu byli uczniowie klas I – III. Prowadzone były zajęcia wyrównawcze dla klas I – III „Wróbelek uczy się literek”, warsztaty oraz wycieczki edukacyjne. W ramach projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne, które były wykorzystane podczas pracy z dziećmi.