„Segregacja – rewelacja”

Termin realizacji: od 23 kwietnia do 30 października 2003

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, „Szkoła dla Ekorozwoju”

Celem projektu jest pogłębienie edukacji ekologicznej wśród uczniów i rodziców. W ramach projektu podjęto szereg działań ekologicznych: segregacja odpadów, zlokalizowanie dzikich wysypisk śmieci, wykonanie pryzmy kompostowej i obsadzenie jej pnączami.