„Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”

Termin realizacji: 1 września 2009 – 24 czerwca 2011

 

Grupa Edukacyjna S.A.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Celem projektu jest upowszechnienie nowoczesnego modelu edukacji, innego spojrzenia na zdolności i możliwości każdego dziecka. Projekt rozpoczął się cyklem szkoleń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Beneficjentami są uczniowie klas I. Prowadzone są zajęcia pozalekcyjne z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych otrzymanych przez szkołę w ramach projektu.