Efekty pracy w roku 2019/2020

Efekty pracy Szkolnego Koła Wolontariatu w Szkole Podstawowej w Chechle

rok szkolny  2019-2020.

Szkolne Koło Wolontariatu we współpracy w organizacji zbiórki żywności dla potrzebujących mieszkańców Chechła we współpracy z  Caritas Chechło: – przeprowadzono kampanię nagłaśniającą akcję i zbiórkę żywności;

Wolontariusze brali udział  w zbiórce charytatywnej przeprowadzonej  podczas uroczystości Wszystkich Świętych. Cel zbiórki- pomoc dla wyższych uczelni katolickich. Zbiórka przeprowadzona pod opieką koordynatora we współpracy z parafią;

Wolontariusze wraz z Samorządem Szkolnym nagłaśniali i pomagali w  zbiórce  nakrętek dla dzieci niepełnosprawnych;

Przeprowadziliśmy zbiórkę karmy dla zwierząt, zebrane rzeczy przekazaliśmy do schroniska Rafik w Bolesławiu;                                                          Wolontariusze włączyli się do akcji charytatywnej „ Góra grosza”. Akcja prowadzona we współpracy z Samorządem Szkolnym;

Wzięliśmy udział w akcji „Misie Ratownisie” dla dzieci będących ofiarami wypadków;

Zorganizowaliśmy  wyjazd i wzięliśmy udział w targach wolontariatu w Olkuszu;

Wraz z Radą Rodziców zorganizowaliśmy zbiórkę makulatury

Uporządkowaliśmy miejsca pamięci- grób partyzantów, księży i nauczycieli.

W ramach akcji „Mały gest wielki cel” przeprowadziliśmy akcję charytatywną dla dzieci niepełnosprawnych. We współpracy z Rada Rodziców podjęliśmy następujące działania: wolontariusze piekli ciasta, ciasteczka -muffinki, które sprzedawali za symboliczna złotówkę. Za zebrane pieniądze przedstawiciele Rady Rodziców zakupili rzeczy zgodnie z przekazanym zapotrzebowaniem i przesłali na wskazany adres. Mama chorych dziewczynek Magdzi i Nikoli wystosowała list w którym wyraziła radość i wdzięczność za podjęta akcje i pomoc.