RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ROK SZKOLNY 2022/2023

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Przewodniczący – Tomasz Borok, klasy VIII

Zastępca przewodniczącego – Mateusz Pałka, klasa VIII

Członkini Rady SU – Zuzanna Małozięć, klasa IV

Członkini Rady SU – Alicja Pacia, klasa VII

 

OPIEKUNOWIE: Monika Zalewska i Agnieszka Jurczyk-Szatan