Jesteś tutaj:

Autor: els

Szanowni Rodzice!

W związku z Rozporządzeniem MEN zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 z dnia 29.04.2021 r. od dnia 4 maja 2021 r. zajęcia w klasach I-III
realizowane będą w systemie stacjonarnym. Lekcje oraz zajęcia świetlicowe odbywać się będą wg
dotychczasowego planu w reżimie sanitarnym.

Anna Kotara
Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Chechle

https://www.facebook.com/112179667145041/photos/a.122006299495711/369972971365708/

Szanowni Nauczyciele i Rodzice!

W związku z Rozporządzeniem MEN zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  od dnia 26.04. 2021 r. do odwołania w Szkole Podstawowej w Chechle prowadzone będą zajęcia w systemie hybrydowym. Lekcje oraz zajęcia świetlicowe odbywać się będą wg dotychczasowego planu. Harmonogram zajęć hybrydowych został umieszczony w linku→ Harmonogram nauczania hybrydowego w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Chechle docx(kliknij w link).

Anna Kotara
Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Chechle

                                        https://www.facebook.com/112179667145041/photos/a.122006299495711/364434015252937/

Nagła utrata dobytku, pożar domu to niewyobrażalna tragedia, która dotknęła rodzinę zamieszkałą w Kluczach. Nasi wolontariusze jak zawsze stanęli na wysokości zadania. W naszej szkole zostało zebranych wiele potrzebnych, właściwie niezbędnych rzeczy: pościeli jak i rzeczy codziennego użytku. Wdzięczność i radość osób obdarowanych jest największą i najlepszą nagrodą dla ofiarodawców, Szkolnego Koła Wolontariatu i Samorządu Uczniowskiego.

https://www.facebook.com/por.jez.ijp.us/photos/co-to-znaczy-serce-na-d%C5%82oni-czy-jest-podobne-do-z-r%C4%99k%C4%85-na-sercuserce-w-naszej-ku/551873051611608/

Do góry