Rada Rodziców

PRZEWODNICZĄCA: SYLWIA SMĘTEK

ZASTĘPCA: MARTA ŻAK I KATARZYNA WYSOKIŃSKA

SKARBNIK: ANETA PUDEŁKO

Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły. Jako Rada Rodziców współpracujemy z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz pozostałymi pracownikami naszej szkoły.

Rada Rodziców corocznie wydaje fundusze m.in. na:

przygotowanie imprez kulturalnych dla uczniów,
wyjazdy uczniów na konkursy,
nagrody książkowe dla najlepszych uczniów,
zakup środków dydaktycznych podnoszących jakość nauczania naszych dzieci,
wydatki okolicznościowe.

Rada Rodziców w roku szkolnym 2014/2015 sfinansowała zakup oraz położenie wykładziny w kąciku zabaw. Zostały poprawione schody wejściowe do szatni. Dofinansowano także projekt pt. Klub Odkrywców Pustyni.

Wpłaty na komitet rodzicielski.

Rada Rodziców informuje, że uchwałą Rady Rodziców z dnia 18 września 2014r. składka na komitet rodzicielski w roku szkolnym 2014/2015 została ustalona w wysokości 50 zł na cały rok szkolny. Płatności można dokonać u skarbników klasowych, skarbnika Rady Rodziców, jak również bezpośrednio na konto Rady Rodziców:

Odbiorca Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Chechle

nr konta 97 1020 2430 0000 8302 0055 3610

Bank: Bank PKO Bank Polski o/Klucze

Tytuł wpłaty: Składka na Radę Rodziców, imię i nazwisko dziecka, klasa

Za każdą wpłatę bardzo dziękujemy i zapewniamy, że wszystkie pieniądze zostaną przekazane dzieciom w postaci dofinansowania szkolnych imprez kulturalnych i nagród w szkolnych konkursach.

Z pieniędzy uzyskanych podczas kiermaszu i sylwestra w roku szkolnym 2015/2016 oraz po wykorzystaniu pieniędzy z lat poprzednich rada rodziców zakupiła do szkoły:

– regulowany naciąg go siatki na salę gimnastyczną- umożliwi to granie w siatkówkę dzieciom młodszym

– stół do ping ponga

– kosze do przechowywania piłek

– Rzutnik do tablicy interaktywnej

– pokrowiec na sztandar

– osłony filarów do sali gimnastycznej

– laptop

– naprawa i odnowienie ławeczek gimnastycznych

– słuchawki do biblioteki

– podajniki na papier

– dofinansowanie Dnia Dziecka