ZDROWO I SPORTOWO

ZDROWO I SPORTOWO to akcja skierowana do przedszkoli oraz szkół podstawowych. Jej głównym celem jest aktywizacja ruchowa dzieci do 10 roku życia. Cel to pokazanie dzieciom jak fajne jest uprawianie sportu, czy też ogólnie aktywność ruchową. Ile przynosi to radości, jak wpływa na sprawność, samopoczucie, buduje relacje z innymi członkami grupy.
Materiały edukacyjne przygotowywane są przez partnerów akcji i dotyczą: sportu, zdrowia, higieny, diety, odpoczynku oraz dodatkowego spojrzenia na te tematy od strony ekologii. Akcja Zdrowo i Sportowo, to również tematy związane z odżywianiem i odpoczynkiem. Aktywne dzieci, to zdrowsi dorośli. Nie tylko pod względem fizycznym, ale też psychicznym. Jak pokazują badania, dzieci, młodzież, a potem dorośli, którzy na co dzień uprawiają sport czy też mają stały nawyk aktywności ruchowej uczą się lepiej, lepiej radzą sobie ze stresem i wyzwaniami.
W większym stopniu akceptują swoje ciało i rozumieją ograniczenia. Wreszcie łatwiej budują relacje społeczne i potrafią się odnaleźć w nowej grupie rówieśniczej.