POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI DLA KLAS I-III

regulamin-XX-edycji

RODO-Zgoda-na-Konkurs-Recytatorski 2022-2023

Wzór-karty-oceny-dla-komisji

ZGŁOSZENIE-DO-ELIMINACJI-POWIATOWYCH 2022-2023

KARTA-ZGŁOSZENIA-DO-ELIMINACJI-GMINNYCH 2022-2023

KARTA-ZGŁOSZENIA-DO-KONKURSU 2022-2023

PROTOKÓŁ Z ELIMINACJI SZKOLNYCH

PROTOKÓŁ-Z-ELIMINACJI-GMINNYCH 2022-2023

 

POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI

 dla edukacji wczesnoszkolnej

   XX edycja

„Poezja Brzechwy i Tuwima w oczach dziecka

 

 Rok szkolny 2022/2023

 

ELIMINACJE SZKOLNE- I ETAP

                                                              Luty 2023 r.                                                         

Eliminacje szkolne  przeprowadzą Komisje Szkolne, powołane przez dyrektorów szkół.

Komisje Szkolne proponują tylko trzech kandydatów z największą ilością zdobytych punktów do eliminacji gminnych i do 3 marca 2023r. przekazują listy uczestników do placówek- tak jak w ubiegłym roku szkolnym, w których odbywać się będzie etap gminny.

(Eliminacje szkolne mogą być przeprowadzone  w terminie ustalonym przez   szkołę macierzystą.)

ELIMINACJE GMINNE- II ETAP

16 marca  2023 r.

Komisje Gminne zobowiązane są powiadomić zainteresowane szkoły o udziale ich uczniów w II etapie konkursu.

Po przeprowadzeniu eliminacji gminnych, Komisje Gminne proponują tylko trzech kandydatów z największą ilością zdobytych punktów do eliminacji powiatowych.

Eliminacje gminne dla szkół  z Gminy Klucze odbędą się w Szkole Podstawowej Tadeusza Kościuszki w Chechle dnia 16 marca 2023 r. o godz. 10.00

Miejscem eliminacji miejsko-gminnych w gminie Olkusz jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Olkuszu, ul. Kantego 5  dnia 16 marca 2023 r.  godz. 10.00

 ELIMINACJE POWIATOWE – III ETAP

  26 kwietnia 2023 r.

Organizatorzy Konkursu poinformują telefonicznie o terminie eliminacji powiatowych .

Eliminacje powiatowe przeprowadza Komisja Powiatowa, którą powołuje doradca metodyczny .

Komisja Powiatowa po dokonaniu kwalifikacji zobowiązana jest powiadomić zainteresowane szkoły o  zajętych miejscach przez ich uczniów.

Miejscem eliminacji powiatowych jest Galeria MBWA w Olkuszu, ul. Szpitalna 34 godz. 10.00