POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI DLA KLAS I-III

HONOROWY PATRONAT NAD KONKURSEM:

WÓJT GMINY KLUCZE, WÓJT GMINY BOLESŁAW,

STAROSTA POWIATU OLKUSKIEGO, BURMISTRZ MIASTA BUKOWNO,

MAŁOPOLSKI KURATOR OŚWIATY.

Regulamin XVIII edycji

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 2019-2020

Wzór karty oceny dla komisji

PROTOKÓŁ-Z-ELIMINACJI-SZKOLNYCH

PROTOKÓŁ Z ELIMINACJI GMINNYCH 2019-2020

KARTA ZGŁOSZENIA DO ELIMINACJI GMINNYCH 2019-2020

 

RODO Zgoda na Konkurs Recytatorski 2019-2020

ZGŁOSZENIE DO ELIMINACJI POWIATOWYCH 2019-2020