Specjaliści

mgr Aleksandra Porębska – pedagog szkolny

mgr Katarzyna Kuźmierczyk -pedagog specjalny

mgr Joanna Zielińska – psycholog specjalny

mgr Agnieszka Jurczyk-Szatan – nauczyciel wspomagający

mgr Dorota Kurowska – logopeda, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne