Specjaliści

mgr Aleksandra Porębska – pedagog szkolny

mgr Aleksandra Porębska – pedagog specjalny

mgr Joanna Zielińska – psycholog szkolny

mgr Agnieszka Jurczyk-Szatan – nauczyciel wspomagający

mgr Dorota Kurowska – logopeda