Świetlica

ŚWIETLICA  2019 / 2020

niski parter: sala 20 lub 30

Poniedziałek 7:45- 8:45

12:30 – 15:30

Wtorek 12:30 – 15:30
Środa 11:30 – 14:30
Czwartek 11:30 – 14:30
Piątek 11:30 – 14:30

W świetlicy prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. W celu zrealizowania zadań planu pracy organizowana jest pomoc w nauce dla chętnych i potrzebujących uczniów. Zajęcia organizowane w świetlicy są ciekawym urozmaiceniem czasu wolnego, wspomagają rozwój dzieci skłaniając je do twórczego myślenia i rozwijania własnych zainteresowań.

Nasi podopieczni mogą rozwijać swoje zdolności podczas zajęć plastyczno-technicznych z wykorzystaniem rozmaitych technik i środków. Uczniowie mają czas na swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystają z gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy.

Dzieci chętnie biorą udział w grach i zabawach ruchowych w sali gimnastycznej oraz na terenie szkoły. Uczestniczą w zajęciach relaksacyjnych przy muzyce. Chętnie śpiewają piosenki i grają na dzwonkach chromatycznych, fletach i instrumentach perkusyjnych. Dużą popularność zdobywają zabawy stolikowe (gry planszowe, układanki, karty) oraz konkursy, zagadki, łamigłówki słowne.

W świetlicy szkolnej dbamy również o kształtowanie nawyków higienicznych i kultury życia codziennego, zwłaszcza podczas spożywania posiłków.

Wiele czasu poświęcono zagadnieniu bezpieczeństwa dzieci na drodze, w szkole i poza nią oraz w trakcie wypoczynku w czasie ferii zimowych, przerw świątecznych, wakacji itp.

Dzieci samodzielnie dbają o porządek w świetlicy: segregują zabawki, książki, uczestniczą w zmianie dekoracji na korytarzu.