Świetlica

ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
 1. Ogólne założenia
Roczny plan pracy świetlicy szkolnej wynika założeń programu wychowawczo-profilaktycznego oraz profilaktyki szkoły. Nauczyciel-wychowawca świetlicy szkolnej organizuje pracę z uczniami tak, by była ściśle związana z kalendarzem szkolnym. W trakcie zajęć, stosowane są różne metody i techniki by jak najbardziej dostosować rodzaj zajęć do zainteresowań i potrzeb uczniów.
 1. Cele i zadania świetlicy szkolnej
Głównym celem pracy świetlicy szkolnej będzie zapewnienie uczniom opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz tworzenie prawidłowych warunków do pełnego i wszechstronnego rozwoju.
 1. Zadania świetlicy szkolnej:
 2. Zapewnianie bezpieczeństwa uczniom podczas pobytu w świetlicy (z uwzględnieniem ustalonych przez szkołę działań profilaktycznych dotyczących Covid-19)
 3. Zapoznanie wychowanków z zasadami bezpieczeństwa w szkole i w świetlicy.
 4. Integracja uczniów klas I-III oraz tworzenie przyjaznej atmosfery do pełnego rozwoju osobowości.
 5. Kształtowanie pozytywnych postaw wychowanków oraz minimalizowanie zachowań niepożądanych i niebezpiecznych
 6. Wzbudzanie i podtrzymywanie postaw patriotycznych oraz kształtowanie postawy szacunku do tradycji.
 7. Wzmacnianie mocnych stron uczniów oraz pomoc w wyrównywaniu braków a także w odrabianiu prac domowych.
 8. Rozwijanie zdolności, umiejętności i zainteresowań uczniów.
 9. Kształcenie rozwijające samodzielną kreatywność oraz innowacyjność uczniów.
 10. Zapewnianie uczniom aktywnego wypoczynku z wykorzystaniem różnych metod i form zajęć zarówno w salach jak i na zewnątrz na terenie szkoły.
 11. Nauka współpracy i współdziałania w grupie jak również samodzielnego myślenia i zdrowej rywalizacji.
 1. Proponowane formy pracy do realizacji założeń programowych:
 2. Wspólne odrabianie zadań domowych.
 3. Gry i zabawy integracyjne, słowne, edukacyjne, kreatywne, rozwijające.
 4. Pogadanki, dyskusje i rozmowy tematyczne.
 5. Mapy myśli, burze mózgów.
 6. Zajęcia manualne, multimedialne, plastyczne, muzyczne, teatralne, czytelnicze i relaksacyjne.
 7. Zajęcia z wykorzystaniem arteterapii, biblioterapii i muzykoterapii.
 8. Zajęcia ruchowe (gry i zabawy ruchowe, zajęcia na świeżym powietrzu, zajęcia sportowe).
 9. Konkursy, zagadki, gry zespołowe i quizy.
 10. Imprezy i uroczystości świetlicowe i wewnątrzszkolne.
 11. Zajęcia wynikające z kalendarza szkolnego oraz planu zajęć świetlicy szkolnej.
Mając na uwadze aktualne obostrzenia związane z pandemią wirusa SARS-Cov-2 organizacja pracy świetlicy będzie dostosowana do procedur szkolnych związanych z COVID-19 w roku szkolnym 2021/2022 między innymi ograniczenie kontaktów między wychowankami oraz zmiana charakteru zajęć oraz przerw m. in. na wietrzenie sali.
 1. Tematyka zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy szkolnej:
Miesiąc
Tydzień (data)
Tematyka
Tematy i zadania
 
Wrzesień
02.09-03.09
Witaj Szkoło!
·   Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
·   Wprowadzenie nowych uczniów w zasady funkcjonowania szkoły i świetlicy szkolnej.
·    Przedstawienie i wprowadzenie zasad bezpieczeństwa dotyczące funkcjonowania w szkole w okresie pandemii Covid-19.
·   Zabawy ruchowe na świeżym
06.09-10.09
Wspomnienia z wakacji. Bezpieczeństwo na zajęciach świetlicowych.
·   Wspominanie minionych wakacji. Przygotowanie prac plastycznych na temat wakacji.
·   Zapoznanie z zasadami i regulaminem obowiązującymi w świetlicy.
·  Zasady dotyczące funkcjonowania w szkole w czasie pandemii Covid-19 – pogadanka profilaktyczna
·         Stworzenie kontraktu świetlicy. Wprowadzenie zasad obowiązujących podczas zajęć świetlicowych.
·         Obchody Dnia Marzyciela. Kim jest marzyciel? Jakie są nasze marzenia?
·         Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
·         Zajęcia integracyjne, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe.
·         Odrabianie zadań domowych
13.09-17.09
Bezpieczni w szkole i poza szkołą. Bezpieczni na drodze.
·         ‘Jestem widoczny na drodze’ – przypomnienie podstawowych zasad ruchu drogowego. Czy powinniśmy nosić odblaski?
·         Pobudzenie wyobraźni poprzez wymyślanie innowacyjnych pojazdów
·         Wypadki na drodze. Jak ich uniknąć? – scenki sytuacyjne
·         Numery alarmowe – prace plastyczne
·          Wyrażamy emocje obrazkami
·         Dzień Emotikona
·          Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu
·         Zajęcia integracyjne, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe.
·          Odrabianie zadań domowych
Wrzesień/
pażdziernik
20.09-24.09
Żegnaj lato na rok. Witamy jesień.
·         Żegnaj lato na rok. Czas na jesień – spacer i rozmowa tematyczna
·         Jesień kalendarzowa i astronomiczna. Jesienne wycinanki i kolorowanki
·         Jesienne dekoracje – prace plastyczne
·         Zajęcia na świeżym powietrzu
·         23.09 – Dzień Spadającego Liścia
·         Czytamy o jesieni – wiersze i cytaty (zajęcia czytelnicze)
·         Zajęcia integracyjne, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe.
·         Odrabianie zadań domowych
27.09-01.10
Trening czytania
·       Trening czytania, czytamy na głos.
·         Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
·         Wiersze o jesieni – prace plastyczne inspirowane wierszami.
·         Czytamy przysłowia (zajęcia językowe – znaczenie przysłów, szukanie przysłów)
·         Czytamy fragmenty ulubionych książek
·         Jesienne listki – prace plastyczne oraz przygotowanie bukietów.
·         Pobudzamy wyobraźnię i samodzielnie piszemy bajki.
·         1.10 – Dzień Muzyki
·         Dzień Chłopaka – wzmianka o tradycji, wybór Mistera Świetlicy.
·         Zajęcia integracyjne, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe.
·          Odrabianie zadań domowych
 
Październik
04.10-08.10
Mam talent! Kochamy nasze zwierzaki
·         Światowy Dzień Zwierząt
·         Muzyka – skojarzenia, mapa myśli
·         Zwierzęta dzikie i udomowione
·         Prawa zwierząt
·         Znamy różne zwierzaki – konkurs
·         Ciekawostki o zwierzętach – rozmowa
·         Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe.
·         Odrabianie zadań domowych
11.10-15.10
Dzień Edukacji Narodowej. Dzień nauczyciela. + 10.10 – Światowy Dzień Wzroku 14.10 – DEN
·         Edukacja – z czym kojarzy nam się to słowo?
·         Szkoła – za i przeciw czyli co myślimy o szkole o Kto to jest nauczyciel? – filmik i rozmowa tematyczna
·         Kto pracuje w szkole? – zapoznanie dzieci z pracą nauczycieli i innych pracowników szkoły
·         Jaki powinien być nauczyciel – mój ulubiony nauczyciel
·         Gazetka z okazji dnia nauczyciela
·         Piszemy listy do nauczycieli
·         Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe.
·         Odrabianie zadań domowych
18.10-22.10
Wielcy ludzie – Jan Paweł II. Internet i komputer. Bezpieczeństwo w sieci.
·         Rozmowy na temat patrona szkoły? Kim był Tadeusz Kościuszko?
·         Wielki Polak – Jan Paweł II – zajęcia multimedialne, film na temat życia Jana Pawła II
·         Po co nam komputer i Internet? – rozmowa tematyczna
·         Uzależnienia od komputera i urządzeń elektronicznych.
·         Bezpieczny Internet – burza mózgów, pogadanka
·         Udział w projekcie Mega Misja
·         Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe.
·         Odrabianie zadań domowych
25.10-29.10
Nie boimy się przyszłości. Pamiętamy o przeszłości.
·         Czym jest stres? Jak się relaksować? o
·         Halloween – tradycja i kultura pochodząca z innego kraju
·         Wiersze, wierszyki, bajki i historie związane z Halloween
·         Przebranie na Halloween – praca plastyczna, tworzymy maski
·         Pamiętamy o zmarłych- omówienie tematyki święta, kultywowanie tradycji, sposoby kultywowania pamięci o zmarłych – dyskusja.
·         Zasady zachowania w miejscach pamięci – tworzenie zasad, praca w grupach.
·         Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe.
·         Odrabianie zadań domowych
Listopad
01.11-05.11
Nasza wyobraźnia nie zna ograniczeń.
·         Zabawy i quizy. Jaka to bajka? Jaka to postać?– gry i zabawy z okazji dnia postaci z bajek. Prace plastyczne
·         Czytanie ulubionych fragmentów i cytatów z bajek
·         Najlepszy wynalazek świata? Co wynaleźli Polacy
·         Pobudzamy naszą wyobraźnię – konstruowanie wynalazków – prace plastyczno-techiczne.
·         Światowe rekordy Guinnessa – wprowadzenie i zajęcia multimedialne
·         Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe.
·         Odrabianie zadań domowych
08.11-12.11
Polacy nie gęsi, swój język znają. Dumni ze swojego pochodzenia. Wielcy Polacy . Święta Narodowe.
·         Moja Ojczyzna -wprowadzenie do tematyki święta Niepodległości – dyskusja grupowa.
·         Omówienie podstawowych pojęć związanych z ojczyzną – (ojczyzna, godło, flaga, tożsamość narodowa itp.), praca w grupach, mapa myśli/burza mózgów – prace plastyczne
·         Poznajemy pieśni patriotyczne – zajęcia muzyczne.
·         Gazetka i dekoracje z okazji Dnia Niepodległości
·         Wielcy Polacy – kogo znamy? Rozmowa, przedstawienie sylwetek słynnych Polaków
·         Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe.
·         Odrabianie zadań domowych
15.11-19.11
Życzliwi i tolerancyjni zawsze i wszędzie
·         Życzliwość i tolerancja– wyjaśnienie pojęcia i skojarzenia (mapa myśli)
·         Przypomnienie zasad dobrego zachowania.
·          Kodeks Życzliwego Człowieka
·         Order życzliwości – wybory najbardziej życzliwego osoby grupie
·         Nasze mocne strony – zajęcia integracyjne
·         Tolerancyjny i życzliwy człowiek – praca plastyczna z gazet (wyklejanka)
·         Scenki dotyczące tolerancyjnych i nietolerancyjnych zachowań.
·         Wszyscy inni, każdy równy – kartka dla nowego przyjaciela
·         Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe.
·         Odrabianie zadań domowych
22.11-26.11
Czy magia istnieje?
·         Pluszaki z dzieciństwa – rozmowa
·         Co zrobić z pluszakami po latach? – burza mózgów
·         Bajki o misiach –
·         Gry, zabawy i wróżby Andrzejkow” – wspólne wyszukiwanie mniej lub bardziej znanych zwyczajów, zajęcia multimedialne.
·         Przygotowanie dekoracji andrzejkowej
·         Zabawa Andrzejkowa
·         Jesteśmy magikami – zajęcia integracyjne.
·         Co przyniesie przyszłość? – praca plastyczna lub pisana
·         Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe.
·         Odrabianie zadań domowych
 
29.11-03.12
 
·         Niebezpieczne zawody. Co wiemy o górnictwie, kopalni i górnikach – burza mózgów i rozmowa kierowana na podstawie tekstów
·         Niebezpieczne zawody – krzyżówka
·         Mikołajkowe tradycje – wprowadzenie
·         Wolontariat – wyjaśnienie i przykłady z życia
·         Wady i zalety wolontariatu – dlaczego warto pomagać?
·         Aniołki z papieru – origami, zajęcia manualne i plastyczne
·          Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe.
·         Odrabianie zadań domowych
 
06.12-10.12
Mikołajki
Prawa człowieka
Zima- ostatnia pora roku w roku
·         Tradycje mikołajkowe w Polsce
·          Zimowo-mikołajkowe dekoracje – zajęcia plastyczne i muzyczne
·         Prawa człowieka – wprowadzenie, wyjaśnienie pojęcia
·         Układanie praw z rozsypanki wyrazowej
·         Plakat – prawa człowieka
·         Za co lubimy zimę?
·         Bezpieczeństwo zimą. Na co trzeba zwracać uwagę – burza mózgów
·         Sporty zimowe – krzyżówka
·         Pani Zima – praca plastyczna,
·         Gazetka zimowo-świąteczna
·         Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe.
·         Odrabianie zadań domowych
 
 
13.12-17.12
Tradycje Świąt Bożego Narodzenia
·         Kraje wiecznej zimy – ciekawostki
·         Tradycje i obyczaje świąteczne – burza mózgów
·         Wiersze i opowiadania świąteczne – zajęcia czytelnicze
·         Tradycje Świąt Bożego Narodzenia
·         List do Świętego Mikołaja
·         Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe.
·         Odrabianie zadań domowych
 
20.12-24.12
Jest taki dzień…
·         Dekoracje, ozdoby i plakaty tematyczne
·         Świąteczno-zimowe gry, zagadki i quizy
·         Piosenki i kolędy z okazji świąt – zajęcia muzyczne
·         Bajki świąteczne – zajęcia multimedialne.
·         Ćwiczymy celność i sprawność – „śnieżkami do celu
·          Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe.
·         Odrabianie zadań domowych
 
27.12-31.12
Przerwa świąteczna
Przerwa świąteczna
 
03.01-07.01
Postanowienia noworoczne
·         Jak spędziliśmy Sylwestra – opowieści dzieci.
·         Z czego jesteśmy dumni, co udało nam się zrealizować
·         Postanowienia noworoczne – praca indywidualna i w grupach
·         Wiersz „Dwunastu Braci” Jerzego Kiersta – zajęcia czytelnicze
·         Rysowane miesiące – rysunek na podstawie wiersza
·         Nowy Rok – gry słowne, rebusy i krzyżówki.
·         Zagadkowe miesiące – gry słowne dotyczące miesięcy w roku, przysłowia
·         Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe.
·         Odrabianie zadań domowych
 
10.01-14.01
Bezpieczne ferie zimowe
·         Przypomnienie zasad właściwego zachowania zimą
·         Kalambury o sportach zimowych
·         Jak spędzać czas wolny zimą – dopisz pomysł do litery alfabetu
·         Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe.
·         Odrabianie zadań domowych
 
17.01-21.01
 
Ferie zimowe
 
 
24.01-28.01
 
Ferie zimowe
 
31.01-04.02
Łamigłówki
·         Zagadki i łamigłówki autorstwa uczniów
·         Pozytywne myślenie – burza mózgów
·         Motywujemy innych – zajęcia integracyjne
·         Złote zasady pozytywnego nastawienia – przepis na sukces
·         Reklama dźwignią handlu – dzień handlowca,
·         Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe.
·          Odrabianie zadań domowych
 
07.02-11.02
Jakim człowiekiem jestem, a jakim chciałbym być?
·         Rozmowy na temat rozwoju osobistego
·         Wykształcenie, nauka, efektywne uczenie się
·         Kim jest człowiek inteligentny?
·         Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe.
·          Odrabianie zadań domowych
 
14.02-18.02
Święto zakochanych-Walentynki
·         Co to jest miłość – w opinii małych dzieci
·         Walentynki –Dzień zakochanych – gry i zabawy integracyjne i słowne.
·         Serduszka walentynkowe – zajęcia manualne i origami.
·         Jak okazujemy miłość innym ludziom
·         Miłość – gazetka i dekoracje
·         Zajęcia integracyjne
·         Odrabianie zadań
 
21.02-25.02
Bajki i baśnie
·         Ulubione baśnie i bajki – rozmowa
·         Konkurs Puchatkowy z okazji Dnia Kubusia Puchatka
·         Tworzymy własne bajki
·         Bajkowe krzyżówki i kalambury – zabawy słowne Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe.
·         Odrabianie zadań domowych
 
28.02-04.03
Normy i wartości społeczne. Czym jest moralność?
·         Normy i wartości – wprowadzenie
·         Co jest dla nas ważne – hierarchia wartości
·         Normy społeczne – zasady i reguły – po co są potrzebne (filmiki i scenki)
·         Dobre uczynki dla innych – pomysły – skrzynka uczynków
·         Dobry i zły człowiek – gry integracyjne
·         Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrzebującym
·          Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe.
·         Odrabianie zadań domowych
 
07.03-11.03
Czym jest dyskryminacja?
·         Dyskryminacja NIE. Tolerancja TAK – plakat ‘NIE!  dla dyskryminacji’
·         Co jest dobrego w byciu innym? – mapa myśli
·          Czym różnię się od innych? – podaj 10 rzeczy które różnią Cię od reszty grupy
·         Różnice nie są złe – prawda czy fałsz o stereotypach
·         Dzień gier, z okazji dnia mistrza gry
·         Tworzymy nową grę
·         Czym jest hazard?
·         Co oznacza ‘być mistrzem’ – wybieramy mistrzów
·         Dzień Kobiet – prace plastyczne.
·         ABC dobrych manier, czyli jak być gentlemanem
·         Kobiety w różnych zawodach – krzyżówka
·         Znane kobiety – praca z tekstem, zajęcia multimedialne.
·         Kwiat dla każdej kobiety – zajęcia manualne/origami
·          Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe.
·         Odrabianie zadań domowych
 
14.03-18.03
Czy magia istnieje?
·         Matematyka królową nauk – rozmowa
·         Gdzie widzimy matematykę?
·         Quiz matematyczny
·         Iluzje mniej lub bardziej znane – zajęcia multimedialne
·         Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe.
·          Odrabianie zadań domowych
 
21.03-25.03
Oczekujemy wiosny
·         Pierwsze oznaki wiosny
·         Wiosenne dekoracje
·         Wiosenne kwiaty  – zajęcia manualne
·         Wiosenny spacer – zajęcia w terenie, rozmowa o zmianach w przyrodzie.
·         Wiosna – prawda czy fałsz i inne quizy
·         Co widzimy w gwiazdach – rysujemy
·         Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe.
·         Odrabianie zadań domowych
 
28.03-01.04
Szczęście dla każdego oznacza coś innego.
Czy to żart? Prima Aprilis!
·         Czym dla mnie jest szczęście – fiszki
·         Jak rozpoznać szczęście – emocje (emotki wyrażające szczęście i jego brak)
·         Szczęście i pech – przesądy (pytania tematyczne)
·         Życie jest piękne – mapa myśli/praca plastyczna
·         Czy łatwo jest kłamać?
·         Mowa ciała – jak wykryć kłamstwo?
·         Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe.
·         Odrabianie zadań domowych
 
04.04-08.04
Ziemia-nasza planeta
·         Ratujmy naszą Ziemię! Nie każdy bohater nosi pelerynę, czyli jak każdy z nas może chronić ziemię – rysunek, praca plastyczna
·         Czym jest przyroda? Jakie elementy wchodzą w jej skład?
·         Czy mamy szanse ochronić Ziemię przed zanieczyszczeniem?
·         Wywiad z Matką Naturą
·         Dbajmy o Naturę, ratujmy przyrodę, ratujmy Ziemię – plakat
·         Ochrona środowiska, gatunki roślin itp.
·         Alternatywne źródła energii – plakaty
·         Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe.
·         Odrabianie zadań domowych
 
11.04-15.04
W przeddzień Świąt Wielkanocnych
·         Znaczenie świąt Wielkanocnych
·         Święta – jak celebrujemy wspólny czas?
·         Ozdoby i kartki świąteczne
·         Jak przygotowujemy się do świąt? – praca w grupach.
·         Ciekawostki świąteczne z różnych krajów – zajęcia multimedialne Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe.
·         Odrabianie zadań domowych
 
18.04-22.04
Święta Wielkanocne – przerwa świąteczna
 
25.04-29.04
W zdrowym ciele, zdrowy duch!
·         Interpretacja powiedzenia ‘W zdrowym ciele zdrowy duch’ – pogadanka i wymiana myśli na temat zdrowego stylu życia.
·         Zasady zdrowego stylu życia
·         Piramida żywienia
·         Czym jest zdrowa dieta?
·         Choroby związane z układem pokarmowym
·         Ruch to zdrowie/Dzień tęczy – praca plastyczna
·         Co widzimy w chmurach
·         Obserwujemy kształty z chmur – wyklejanie watą lub bibułą
·         Quiz – odgadywanie znaczenia pojęć: kosmos, planeta, układ słoneczny, księżyc, gwiazdozbiór, gwiazda, droga mleczna
·         Czy jest życie na Marsie – dyskusja i zajęcia multimedialne
·         Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe.
·          Odrabianie zadań domowych
 
02.05-06.05
Święta Narodowe
·         „Święto Pracy”, „Święto Flagi”, „Konstytucja 3 Maja”
·         Przypomnienie znaczenia Majowych Świąt Narodowych
·         Kim jest patriota i jakie ma cechy – praca plastyczna
·         Symbole narodowe – dekoracje patriotyczne
·         Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe.
·         Odrabianie zadań domowych
 
09.05-13.05
Nasze miejsce w Unii Europejskiej
·         Podróże po Europie
·         Czym jest Unia Europejska? – mapa myśli i notatka historyczna
·         Flagi państw Unii Europejskiej – quiz
·         Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe.
·         Odrabianie zadań domowych
 
16.05-20.05
Przyjaźń i rodzina
·         Potrzeba przyjaźni
·         Dobry i zły przyjaciel -cechy –  tabela
·         Charakterystyka mojego przyjaciela – rysunek z opisem
·         Rodzina, pokrewieństwo , praca plastyczna- narysuj swoją rodzinę
·          Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe.
·         Odrabianie zadań domowych
 
23.05
Majowe pola
·         Kultura i maniery – skojarzenia
·         Proszę, dziękuję, przepraszam – scenki rodzajowe
·         Tworzymy kodeks kulturalnego człowieka – praca w grupach
·         Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe.
·         Odrabianie zadań domowych
 
24.05-26.05
Egzamin Ósmoklasisty
 
27.05
·         Plakat o dobrych manierach i dobrym zachowaniu
·         Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu
 
30.05-03.06
Dzień Dziecka i Sportu Szkolnego
·         Podstawowe prawa dziecka
·         Obchody Dnia Dziecka
·         Piszemy list dla ubogich dzieci
·         Co powiedziałbyś dzieciom z innych krajów – dyskusja/list
·         Ruch to podstawa – zajęcia na świeżym powietrzu
·         Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe.
·         Odrabianie zadań domowych
 
06.06-10.06
Podróże
·         Co robimy latem? – rozmowa tematyczna
·         Plany na wakacje – gdzie zabrać przyjaciela-praca plastyczna, rozmowa
·         Krzyżówka wakacyjna
·         Wakacje w górach czy nad morzem – praca w grupach na podstawie przygotowanych plakatów
·         Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu
·         Odrabianie zadań domowych
 
13.06-17.06
 
·         Przypomnienie zasad bezpieczeństwa – nad wodą, w górach itp.
·         Przypomnienie numerów alarmowych
·         Przygotowania do zakończenia roku szkolnego
·         Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu
 
20.06-24.06
Ostatni tydzień szkoły i … wakacje!
·         Przygotowania do zakończenia roku szkolnego
·         Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu