Zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  • zajęcia logopedyczne prowadzi mgr Dorota Kurowska

  • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne  prowadzi mgr Aleksandra Porębska

  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi mgr Edyta Kidawa-Półkoszek

  • zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się prowadzi mgr Joanna Zielińska