Nauczyciele i pracownicy Szkoły

Dyrektor:

mgr Anna Kotara

Nauczyciele:

mgr Anna Kotara – nauczyciel przyrody    kotaraa@poczta.onet.pl

mgr Eleonora Lazurowicz-Senejko – edukacja wczesnoszkolna-klasa I   elazurowiczsenejko@gmail.com

mgr Edyta Kidawa-Półkoszek- edukacja wczesnoszkolna – klasa II  edytakidawa@interia.pl

mgr Anna Wójcik-Kochańska – edukacja wczesnoszkolna- klasa III   awojcik-kochanska@wp.pl

mgr Aleksandra Goraj-Szatan – geografia, WOS, zajęcia świetlicowe olagoraj@wp.pl

mgr Bożena Kliś – język polski   b.klis@interia.pl

mgr Izabela Milka – język angielski   izzamilka@op.pl

mgr Edyta Mędrek – wychowanie fizyczne    edytamedrek@wp.pl

mgr Magdalena Palska – religia, plastyka    magdakrawczyk@o2.pl

mgr Monika Zalewska – muzyka, technika i plastyka   monikazalewska79@gmail.com 

mgr Monika Latos – historia i j. polski    monikal0@autograf.pl

mgr Aleksandra Dąbrowska – matematyka i fizyka   a.krzyzak84@wp.pl

mgr Paweł Feledyk – język niemiecki, język angielski

mgr Joanna Bokalska-Rajba – biologia   boasia@poczta.onet.pl

mgr Anna Krawiec – chemia   123aniak@gmail.com

mgr Magdalena Palska – pedagog szkolny

mgr Katarzyna Haberka -doradztwo zawodowe

mgr Agnieszka Jurczyk-Szatan -nauczyciel wspomagający

Pracownik biblioteki:

mgr Bogusława Jakubek

Sekretariat:

mgr Ilona Gamrat

Pracownicy obsługi:

Irena Sierka

Małgorzata Ślęzak