Wolontariat

Szkolne Koło Wolontariatu

prezentacja:  Wolontariat SP Chechło

Plan pracy Szkolnego Koła Wolontariatu w Szkole Podstawowej  w Chechle  2022-2023.

  1. Działania informacyjne dotyczące  idei wolontariatu  przeprowadzone we współpracy  koordynatora Centrum Wolontariatu w Olkuszu;
  2. Udział w Międzynarodowym Dniu Dobrych Uczynku i Światowym Dniu Pokoju:

– przeprowadzenie akcji: „Strażnicy pamięci- porządkowanie grobów zmarłych partyzantów”, „Dzieci- Dzieciom- porządkowanie grobów dzieci;

– „ Sadzimy kwiatki na wiejskie rabatki”- pozyskanie środków, zakup i zasadzenie kwiatów na terenie szkoły i Dziennego Domu Seniora;

– „ Szanuj starość”- odwiedzenie uczestników Dziennego Domu Seniora, zaprezentowanie występu i wykonanie korali z jarzębiny;

  1. Utworzenie „Pola nadziei”- zasadzenie cebulek żonkili;
  2. Akcja charytatywna „ Góra grosza”;
  3. Zbiórka charytatywna podczas uroczystości Wszystkich Świętych. Cel zbiórki- pomoc dla wyższych uczelni katolickich;
  4. Świąteczna zbiórka żywności dla uczniów i rodzin potrzebujących pomocy w ramach zbiórki Banków Żywności;
  5. Nagłaśnianie i udział i koordynowanie  zbiórki  nakrętek dla  dzieci niepełnosprawnych. Akcja prowadzona we współpracy z przedszkolem;
  6. Udział w Targach Wolontariatu organizowanych przez Centrum Wolontariatu w Olkuszu;
  7. Porządkowanie miejsca pamięci- grobu poległych żołnierzy i zmarłych dyrektorów, nauczycieli i kapłanów pochowanych na cmentarzu parafialnym;