Szach Mat – myślę logicznie

Tytuł innowacji: Szach Mat – myślę logicznie.
Rodzaj:  metodyczno-programowa
Okres realizacji : 15 wrzesień 2022 do 15 czerwiec 2023
Czego dotyczy: klasa 5, lekcja matematyki raz w miesiącu oraz godzina wychowawcza raz w miesiącu.

Głównym celem realizacji innowacji pedagogicznej z szachów jest nauczenie dzieci rozwiązywania problemów przy pomocy dostępnych narzędzi kształtując ich otwartość, aktywność, kreatywność oraz logiczne, analityczne i abstrakcyjne myślenie. Gra w szachy wspomaga rozwój intelektualny, psychiczny i osobowościowy.

Pomaga rozwijać umiejętności matematyczne: określanie położenia obiektów, orientacji, symetrii, wyobraźni przestrzennej, logicznego myślenia, uważnego słuchania wypowiedzi i korzystania z przekazywanych informacji. Edukacja szachowa wspomaga rozumienie zachowania ucznia w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku, koncentracji przy wykonywaniu zadań oraz współpracy w zabawie i nauce szkolnej. W sytuacjach życiowych gra w szachy uczy przestrzegania reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej, zdrowej rywalizacji, postępowania według zasad fair play i szacunku wobec przeciwnika, co wpływa na utrzymanie dobrych, przyjacielskich kontaktów z ludźmi. Dzięki grze w szachy dziecko nabywa odporności psychicznej, poznaje własne reakcje w sytuacji stresowej, uczy się w jaki sposób radzić sobie ze stresem i zmęczeniem oraz wytrwałości i skutecznego działania pod presją. Szachy są również grą, rozrywką, świetną zabawą i mogą stać się dla naszych uczniów pasją i sposobem na życie.