Prawa dziecka

Prawa dziecka, podobnie jak prawa człowieka podzielone są według kategorii na prawa:

  • Osobiste – to takie prawa, które umożliwiają rozwój dziecka. Są to na przykład: prawo do życia, prawo do tożsamości, prawo do rozwoju, prawo do wychowania w rodzinie.
  • Polityczne lub publiczne – to takie prawa, dzięki którym dziecko wyraża swoje poglądy i uczestniczy w życiu swojej klasy czy społeczności. Są to na przykład: prawo do wyrażania własnych poglądów, prawo do uczestniczenia w życiu szkoły.
  • Socjalne – to takie prawa,które są obowiązkami państwa i dorosłych do stworzenia odpowiednich warunków do rozwoju umysłowego i fizycznego dziecka. Są to na przykład: prawo do godnych warunków życia, prawo do opieki zdrowotnej czy prawo do odpoczynku.
  • Ekonomiczne – to takie prawa, które umożliwiające dziecku przygotowywanie się do niezależności materialnej od innych. Najważniejszym jest prawo do nauki.

https://brpd.gov.pl/konwencja-o-prawach-dziecka/