SKO

Nasza szkoła przystąpiła do programu edukacji finansowej  SZKOLNE KASY OSZCZĘDNOŚCI.

Dzięki udziałowi w programie uczniowie:

  • nauczą się dysponować swoimi pieniędzmi i świadomie oszczędzać
  • zdobędą wiedzą na temat roli pieniądza we współczesnym świecie
  • nabędą praktycznych umiejętności, jak korzystać z konta bankowego

Konto SKO dla ucznia otwierane jest przez opiekuna SKO i umożliwia gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych przez  dzieci w wieku 6-13 będące członkami SKO oraz korzystanie z innych usług bankowych oferowanych przez PKO Bank Polski SA i udostępnionych dla SKO Konto dla Ucznia.

Dziecko będące członkiem SKO po otwarciu rachunku, o którym mowa otrzymuje:

1) legitymację SKO

2) Książeczkę SKO

3) Numer klienta i hasło

Uczniowie przystępujący do programu będą mogli skorzystać z wszelkich materiałów i pomocy metodycznych oferowanych przez bank i Opiekuna SKO m.in. publikacje dla dzieci, audycje radiowe, magazyn (poradnik ekonomiczny dla najmłodszych), wycieczki do banku i konkursy.

Najbardziej aktywni posiadacze kont będą nagradzani przez Opiekuna SKO.

Linki do strony programu:

http://www.szkolneblogi.pl/

http://www.youtube.com/skoedu

http://www.sko.edu.pl