Aktualności

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 – list oraz materiały informacyjne
Szanowni Państwo Dyrektorzy, miło mi poinformować, że przygotowaliśmy kolejną część materiałów informacyjnych dotyczących rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.
W załączeniu przekazuję ulotkę opracowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną. W materiale tym opisano szczegółowo zasady rekrutacji, w tym terminy egzaminów i sposób punktowania. Jestem przekona, że zawarte w ulotce informacje odpowiedzą na wiele pytań i wątpliwości związanych z naborem do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.Informuję, że ulotki w wersji papierowej zostały przygotowane dla wszystkich uczniów klas VIII szkoły podstawowej oraz III klas gimnazjów. Wkrótce wyślemy je do kuratoriów oświaty, które ustalą zasady dystrybucji materiałów do szkół.
Proszę, aby za Państwa pośrednictwem ulotki dotarły do wszystkich zainteresowanych uczniów klas VIII szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjów. Proszę również o zapoznanie rodziców tych uczniów zarówno z ulotką, jak i listem dotyczącym rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.Do wiadomości dołączam również komunikat MEN, w którym znajdą Państwo m.in. informację o działaniach informacyjnych ministerstwa, wsparciu samorządów przy rekrutacji na rok szkolny 2019/2020, a także statystyki dotyczące naboru do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Z wyrazami szacunkuAnna ZalewskaMinister Edukacji Narodowej
Załączniki:
1.      List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców w wersji pdf
2.   List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców w wersji word (kliknij w link)
3.  Ulotka dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 w wersji pdf 
4.      Komunikat MEN na temat rekrutacji na rok szkolny 2019-2020 w wersji word (kliknij w link)