PROGRAM WŁASNY Z ZAKRESU EDUKACJI MUZYCZNEJ „ZATAŃCZ, ZAŚPIEWAJ I ZAGRAJ!”

Program realizowany na zajęciach świetlicy szkolnej

Autor programu: mgr Monika Zalewska

Program przeznaczony dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej objętych opieką świetlicy szkolnej.

 

CELE KSZTAŁCENIA

Cele ogólne:

– Rozwijanie wrażliwości muzycznej oraz rozbudzanie zamiłowania do muzyki, tańca
i śpiewu.

– Kształtowanie pozytywnej postawy wobec aktywności ruchowej, umiejętność łączenia ruchu z muzyką.

– Rozwijanie indywidualnych zdolności każdego dziecka, jego inicjatywy, aktywności
i samodzielności.

– Poszerzanie doświadczeń muzycznych poprzez różne formy aktywności twórczej.

 

Cele szczegółowe:

– Kształtowanie wrażliwości muzycznej.

– Kształtowanie zdolności muzyczno-tanecznych.

– Rozwijanie indywidualnych zdolności każdego dziecka.

– Kształtowanie i rozwijanie słuchu muzycznego i pamięci muzyczno-ruchowej.

– Rozwijanie zdolności motorycznych z zakresu dużej i małej motoryki.

– Kształtowanie poczucia rytmu.

– Rozwijanie orientacji przestrzennej i autoorientacji.

– Rozwijanie zdolności manualnych, teatralnych, muzycznych i wokalnych.

– Rozwijanie umiejętności tanecznych.

– Odkrywanie zdolności wokalnych, ruchowych i organizatorskich uczniów.

– Rozwijanie poczucia kolektywizmu i odpowiedzialności.

– Nabywanie umiejętności szybkiej orientacji, decyzji, uwagi.

– Wyzwalanie twórczej ekspresji, aktywności, kreatywności.

– Kształtowanie pewności i akceptacji siebie samego.

– Kształtowanie dbałości o zdrowie własne i innych.

– Nabycie umiejętności pokonywania nieśmiałości i tremy podczas prezentowania się na scenie.

– Oprawa artystyczna uroczystości szkolnych.

– Kształtowanie postaw moralnych dzieci.