Dzień samorządności

W pierwszy dzień wiosny – 21 marca – władza nad szkołą przechodzi w ręce uczniów. Spośród dzieci zostaje powołany nowy dyrektor, nauczyciele oraz pracownicy administracyjni. Uczniowie charakteryzują się na nauczycieli i prowadzą zajęcia lekcyjne. Nauczyciele przemieniają się w uczniów i zasiadają w ławach szkolnych.