AKCJA ZBIERANIA PLUSZAKÓW – Poratuj misiem

W szkole prowadzona jest AKCJA ZBIERANIA PLUSZAKÓW. Będzie ona trwać do 30 września.