Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza

Olkuska Biblioteka zaprasza na bezpłatne i otwarte zajęcia dla dzieci.


 

Książkowe ekspresje

To parateatralne warsztaty dla dzieci inspirowane utworami z klasyki literatury dziecięcej z wykorzystaniem dramy i biblioterapii.  Zajęcia są otwarte i bezpłatne.  Przeznaczone są dla dzieci od 8 do 10 lat.

Celem zajęć jest przełamywanie zahamowań i kompleksów, rozwijanie twórczości i kreatywności, kształtowanie osobowości, wrażliwości, ekspresji i uczuciowości dziecka oraz rozumienia siebie i innych na poziomie emocji i uczuć.

Na pierwsze po wakacjach zajęcia  zapraszamy 21 września  2017 r. (czwartek) o godz. 16.00.

 

Piątki z angielskim

W każdy piątek od godz. 15.00 zapraszamy dzieci od 5 do 7 lat na bezpłatne i otwarte „Piątki z angielskim”.Celem projektu jest rozbudzenie zainteresowania językiem angielskim, rozwijanie zdolności i umiejętności językowych dziecka poprzez inspirującą wyobraźnię i umysł zabawę oraz  zwrócenie uwagi na ogromną rolę biblioteki w doskonaleniu umiejętności posługiwania się językiem angielskim poprzez powszechny i bezpłatny dostęp do zbiorów w języku angielskim oraz do programów multimedialnych do nauki języka angielskiego.

Umiejętności i kompetencje językowe dzieci rozwijane będą również przez integracyjne gry i zabawy oraz poprzez naukę piosenek, wierszyków i wyliczanek Zajęcia wzbogacane są też pracami plastycznym i ćwiczeniami przygotowującymi do nauki sprawności pisania.

Na pierwsze zajęcia zapraszamy 22 września o godz. 15.00.

 

Bajkowe soboty dla rodziny

W sobotę 23 września 2017 r. o godz. 11:00 w olkuska Biblioteka zaprasza na pierwszą po wakacjach 
Bajkową sobotę dla rodziny.

Bajkowe soboty dla rodziny – to projekt realizowany od kilku lat przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Olkuszu, w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Podczas kreatywnych warsztatów, inspirowanych książkami dla dzieci, m.in. otwieramy worek z pomysłami na to, jak atrakcyjnie spędzić czas z dziećmi, a także jak poszerzyć repertuar zabaw, które można proponować swoim dzieciom. Celem zajęć jest również wspieranie tworzenia się wyjątkowych więzi między rodzicami a dziećmi oraz urozmaicenie monotonii dnia codziennego Warsztaty stworzą również rodzicom okazję do obserwacji swojego dziecka, jego zachowania w grupie dzieci, a dzieciom do oswojenia się z grupą dzieci i radzenia sobie w tej grupie.

Jeśli zatem Państwo chcą, aby dziecko nie znało pojęcia „nuda” i  rozwijało się poprzez mądrą, kreatywną i inspirującą zabawę, to serdecznie zapraszamy dzieci w wieku od 5 do 8 lat wraz z rodzicami (opiekunami) na bezpłatne i otwarte zajęcia pt. Bajkowe soboty dla rodziny.