Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „Współczesny mały i duży Patriota”

Konkurs będzie polegał na wykonaniu pracy plastycznej związanej z tytułem konkursu, a więc tematem współczesnego patrioty. Kwintesencją bycia patriotą jest bycie nim na co dzień. Patriota to człowiek, który nie tylko kilka razy do roku pamięta o świętach narodowych, ale przede wszystkim żyje patriotyzmem na co dzień. Patriotyzm dzisiaj to styl życia, zbiór określonych zachowań, postaw i decyzji, których dokonujemy każdego dnia.

Praca konkursowa wykonana w dowolnej technice (wykorzystanie np. papieru kolorowego, kredek, farb, piórek, wstążek itd.), w dowolnym formacie.
Każdy uczestnik konkursu powinien do pracy konkursowej dołączyć informację o swoich danych tj.: imię, nazwisko, adres, wiek, imię i nazwisko oraz telefon do rodzica/opiekuna prawnego.

Prace na konkurs proszę składać do pani Magdaleny Palskiej do 23 października.