Zbiórka makulatury

Do 15 marca zbieramy makulaturę .

Trwa konkurs indywidualny i klasowy z największą ilością przyniesionej makulatury.

Zapraszamy do udziału