XVII edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego dla klas I-III 2018/2019

To już siedemnasta edycja konkursu, który cieszy się niesłabnącą popularnością wśród uczniów – uzdolnionych recytatorów z klas 1-3 szkół podstawowych. W finale powiatowego konkursu recytatorskiego, organizowanego co roku przez szkoły SP w Chechle i SP nr 1 w Olkuszu, uczestniczyło 18 uczniów z powiatu olkuskiego. Galeria-kliknij 

W tym roku mistrzem recytacji został uczeń ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Olkuszu, Marek Wąsiel, któremu pierwsze miejsce przyniosła recytacja wiersza „Ballada o Polsce”. Nauczycielem prowadzącym ucznia była Jolanta Banyś. Tytuły wicemistrzów otrzymali: Dorota Kobylarz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kąpielach Wielkich (II miejsce za recytację utworu „Orlątko” Artura Oppmana) i Maciej Skowron ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Bukownie za interpretację wiersza „Symbole narodowe” Katarzyny Ziętal.

Jury w składzie: Beata Wójcik (nauczyciel w SP nr 1 w Bukownie, przewodnicząca jury), Beata Sierka (nauczyciel w SP w Rodakach) i Łukasz Jarosz (poeta, nauczyciel w SP nr 1 w Olkuszu) przyznało także pięć wyróżnień. Otrzymali je następujący uczniowie: Alicja Barczyk (ZSP nr 1 w Wolbromiu), Jan Żak (SP w Chechle), Magdalena Bielach (SP nr 3 w Olkuszu), Alicja Dziurowicz (SP w Zedermanie) i Jagoda Ćwik (SP w Zedermanie).

Tematem przewodnim XVII edycji Powiatowego Konkursu Recytatorskiego dla Edukacji Wczesnoszkolnej było „100-lecie niepodległej Polski – dziecięca poezja patriotyczna”.

Recytacji uczniów przysłuchiwali się nauczyciele i rodzice uczniów, a także zaproszeni goście,: Wójt Gminy Klucze Norbert Bień, który jest w gronie patronów konkursu, st. wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie Bożena Walczak, dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Kluczach Jarosława Kraszewska, radna Gminy Klucze Justyna Białaś i sołtys Chechła Maria Sierka, która od pierwszej edycji wspiera ten konkurs. Patronat medialny nad wydarzeniem co roku obejmuje redakcja miesięcznika „Echo Klucz”. Wszystkich zgromadzonych w gościnnych progach olkuskiego Biura Wystaw Artystycznych powitała Anna Kotara, dyrektor Szkoły Podstawowej w Chechle.

Nad organizacją konkursu czuwały: w Szkole Podstawowej w Chechle – Eleonora-Lazurowicz Senejko, Anna Wójcik-Kochańska i Agnieszka Jurczyk-Szatan, a ze strony współorganizatora w Olkuszu, Szkoły Podstawowej nr 1 – Ewa Grzanka i Iwona Kulawik.

Rafał Jaworski