XIV Olimpiada Informatyczna Juniorów- zapraszamy do udziału!

Logo konkursu

Szanowni zawodnicy,
niniejszym rozpoczęliśmy zawody I stopnia XIV Olimpiady Informatycznej Juniorów!

Pierwszym krokiem, jaki należy zrealizować, jest rejestracja na konkurs, dostępna pod poniższym linkiem: https://sio2.mimuw.edu.pl/c/oij14-1/register/.
UWAGA. Bez rejestracji nie będziesz mogła/mógł wysyłac rozwiązań ani oglądać testów.

Pierwsza tura (testowa) polega na rozwiązaniu testu sprawdzającego podstawową wiedzę w wybranym języku programowania (C++ albo Python) oraz znajomość podstawowych zagadnień algorytmicznych. W ramach testu przygotowana jest pula ok. 450 zadań z algorytmiki, C++ oraz Pythona. Możecie wybrać język przy rozwiązywaniu testu (tj. gdy wybierzecie wersję z C++, pytania będą dotyczyły jedynie algorytmiki i C++, a nie będzie pytań z Pythona). Odpowiednie wersje są odpowiednio oznaczone w sekcji zadań (wersja C++ oraz wersja Python). Dodatkowo wybór języka nie wiąże Was w żaden sposób – w kolejnych turach i etapach możecie używać zarówno C++ i Pythona.

Aby pomóc Wam w przygotowaniu się do testu, udostępniliśmy “próbne testy”, które nie wliczają się do oceny. Testy próbne można rozwiązywać dowolnie wiele razy. Testy te używają dokładnie tych samych pytań, co normalne testy.

Test składa się z 30 pytań, które są losowo wybierane z puli pytań, dostępnych na stronie: https://oij.edu.pl/news/testy_publiczne/. Test nie ma limitu czasu. Każde pytanie w teście jest warte 10 punktów. Pytania są dwojakiego typu:

  • pytania otwarte, w których odpowiedzią jest liczba lub pojedyncze słowo oraz
  • pytania zamknięte wielokrotnego wyboru, w których otrzymujesz możliwe odpowiedzi, ale poprawnych odpowiedzi może być wiele.

Pytanie uznawane jest za rozwiązane poprawnie, kiedy odpowiedź jest poprawna (w przypadku pytań otwartych), bądź dokładnie wszystkie poprawne odpowiedzi zostaną zaznaczone i żadna niepoprawna nie będzie zaznaczona (w przypadku pytań zamkniętych).

Chcesz wiedzieć więcej, kliknij w link!

inf. Eleonora Lazurowicz-Senejko