„Utrwalić w pamięci, zachować dla potomnych”

W ramach ogólnopolskiej akcji „Szkoła pamięta” zbieramy wspomnienia rodzinne z okresu II wojny światowej. Wspomnienia można zapisywać w dowolnej formie  ( np. wywiad, opowiadanie). Prace należy oddać do końca listopada do p. M. Latos i p. Agnieszki Jurczyk-Szatan.

inf. Monika Latos