Ogólnopolski Konkurs „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego z Lublina zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych i średnich do udziału w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”.

Uczestnik przygotowuje pracę w jednej z podanych kategorii:

Praca pisemna o Żołnierzach Wyklętych (np. esej lub wspomnienia kombatanta).

Praca multimedialna o Żołnierzach Wyklętych. (Można wykorzystać dostępne zdjęcia, muzykę i filmy z polecanych stron internetowych pod warunkiem podania źródła.)

Praca plastyczna o Żołnierzach Wyklętych.

  1. Prace pisemne w kategorii szkół podstawowych powinny zawierać 2-5 stron tekstu formatu A4. Prace pisemne w kategorii szkół średnich powinny zawierać 3-7 stron tekstu formatu A4. Tekst zasadniczy – czcionka Times New Roman, 12, odstęp 1; przypisy – czcionka Times New Roman, 10, odstęp 1. Powyższe limity nie dotyczą zdjęć i grafik.
  2. 2. Prace multimedialne: prezentacje nie mogą zawierać więcej niż 30 slajdów, a filmy nie mogą być dłuższe niż 5 min.
  3. 3. Prace plastyczne powinny być wykonane w formacie min. A3, maks. A2 techniką dowolną,
    w przypadku rzeźb i figur przestrzennych nie obowiązuje ograniczenie formatu.

Termin oddania prac – do 24.01.2020- Monika Latos

Serdecznie zapraszamy !!!