Konkurs indywidualny NO PROMIL – NO PROBLEM 2019

Głównym celem kampanii społecznej „NO PROMIL – NO PROBLEM” 2019 jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób pod wpływem środków psychoaktywnych za kierownicą oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie postawy krytycznej u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbudza wątpliwości co do stanu trzeźwości.

 

Tematem konkursu jest przedstawienie sytuacji, prawdziwej lub wyobrażonej, w której będzie wykorzystane przesłanie płynące z kampanii społecznej NO PROMIL – NO PROBLEM

Autor wybiera formę, spośród przedstawionych poniżej:

  1. Literacka: np.: opowiadanie, reportaż, wywiad, wiersz, pamiętnik, list, esej, opis wydarzeń na podstawie relacji
  2.  przekazanych przez bliskich, przyjaciół, znajomych itp. Prace mogą być wzbogacone ilustracjami i zdjęciami. UWAGA. PRACE LITERACKIE NALEŻY PRZYSŁAĆ RÓWNIEŻ MAILEM magdakrawczyk@o2.pl
  3. Multimedialna np.: prezentacja, film, wywiad, nagranie audycji radiowej, słuchowiska, piosenki, hymnu, stworzenie albumu multimedialnego – technika dowolna. Praca multimedialna powinna być wykonana techniką umożliwiającą jej odtworzenie na standardowym komputerze, przy użyciu powszechnie dostępnego, bezpłatnego oprogramowania. Rozmiar pracy nie może przekraczać 700MB, a czas jej odtwarzania 5 minut.
  4. Plastyczno-techniczna: np.: album, gazetka, projekt plakatu, komiks, instalacja przestrzenna itp. Technika plastyczna dowolna (farba, tusz, kredka, batik, witraż, collage, wyklejanie, techniki własne) Termin do 15 listopada