KOPALNIA DOLOMITÓW CEMEX POLSKA W JAROSZOWCU

W piątek 22.11.2019 uczniowie z klas szóstych pod opieką Pani Aleksandry Goraj-Szatan oraz Magdaleny Palskiej odwiedzili pobliską Kopalnie Dolomitu Cemex Polska w Jaroszowcu. Na początku w świetlicy w Zalesiu Golczowickim wysłuchaliśmy bardzo ciekawej prezentacji wygłoszonej przez kierownika kopalni. Dotyczyła dziejów geologicznych Ziemi, podziału skał, rozpoznawania skał poprzez przygotowane okazy oraz przedstawiała wizję i przekroje kopalni od teraźniejszości po 2050 rok. Kolejno po otrzymaniu ubioru ochronnego udaliśmy się lasem na teren kopalni. Zobaczyliśmy ciężki sprzęt oraz taśmy do produkcji kruszywa różnej frakcji. Uczniowie mieli również czas na znalezienie własnych okazów, np. amonitow, belemitów. Po powrocie do świetlicy otrzymaliśmy poczęstunek. Lekcję geologii w terenie zdecydowanie zaliczamy do udanych. Serdecznie dziękujemy firmie Cemex Polska za zorganizowanie wyjazdu.

inf. Aleksandra Goraj-Szatan