Powiatowy Konkurs Recytatorski – etap gminny

             XVIII edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego dla edukacji wczesnoszkolnej pt. „Wiersze na wesoło w poezji dziecięcej”odbyły się w Szkole Podstawowej w Chechle.
               Mistrzem recytacji został Borys Stachowicz, uczeń Szkoły Podstawowej w Chechle (nauczyciel prowadzący: Edyta Kidawa-Półkoszek), drugie miejsce w konkursie zdobyła Magdalena Binek (SP w Rodakach, nauczyciel prowadzący: Małgorzata Leśniak), a trzecie Julian Domagała (SP w Jaroszowcu, nauczyciel prowadzący: Beata Kruszenko). Ponadto jury konkursu, w składzie: Marzena Wojtacha (nauczyciel języka polskiego w SP Bydlin), Beata Sierka (nauczyciel języka polskiego w SP Rodaki) i Bożena Kliś (nauczyciel języka polskiego w SP Chechło), postanowiło przyznać pięć wyróżnień, a otrzymali je uczniowie: Roksana Samoiluk (SP Bydlin), Józef Kulawik (SP Bydlin), Blanka Ryczyńska ZSP Kwaśniów Dolny), Natan Chwast (SP Klucze) i Franciszek Banaś (SP Klucze). Zaproszeni goście: dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Jarosława Kraszewska i radna Gminy Klucze Justyna Białaś uczestniczyli we wręczaniu nagród laureatom konkursu.
          Organizacją konkursu w szkole w Chechle zajmują się nauczycielki: Eleonora Lazurowicz-Senejko, Anna Wójcik-Kochańska i Agnieszka Jurczyk-Szatan.
         Zapraszamy na  etap powiatowy, który  odbędzie się 18 lutego 2020 r. w Galerii MBWiA w Olkuszu, przy ul. Szitalnej 34

Rozpoczęcie konkursu

Zaproszeni goście

Recytujemy

Ogłoszenie wyników / Wręczenie nagród

 

HONOROWY PATRONAT: WÓJT GMINY KLUCZE, STAROSTA POWIATU OLKUSKIEGO, MAŁOPOLSKI KURATOR OŚWIATY