GMINNY KONKURS NA KRÓTKĄ FORMĘ TEATRALNĄ W JĘZYKU ANGIELSKIM W SZKOLE W CHECHLE

W grudniu 2019 roku w Szkole Podstawowej w Chechle odbył się Gminny Konkurs Na Krótką Formę Teatralną w Języku Angielskim, który został zrealizowany w ramach projektu „Angielski Teatr”. Projekt ten jest realizowany w szkole w Chechle w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING , którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.

Celem konkursu było głównie zachęcenie uczniów do nauki języka angielskiego oraz stworzenie im możliwości zaprezentowania swoich umiejętności językowych oraz artystycznych. Konkurs był przeznaczony dla klas IV – VIII szkół podstawowych z naszej gminy i polegał na przygotowaniu dowolnej 10-minutowej inscenizacji w języku angielskim, którą przedstawiały 3-osobowe drużyny. Jury, które oceniało między innymi wrażenie artystyczne oraz poprawność językową, składało się z dwóch osób – nauczyciela języka polskiego oraz Pani Klaudii Kulawik – finalistki programu Mam Talent oraz studentki wyższej szkoły w Londynie.

Rywalizacja była duża i poziom występów bardzo wysoki, dlatego trudno było wyłonić zwycięzców. Po długich naradach jury ogłosiło wyniki.  Pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa z Bydlina, drugie miejsce Szkoła Podstawowa z Klucz, trzecie miejsce otrzymała Szkoła Podstawowa z Kwaśniowa oraz wyróżnienie wywalczyła Szkoła Podstawowa z Chechła. Dyplomy i nagrody zakupione z funduszy projektu otrzymali wszyscy uczestnicy.

Konkurs Na Krótką Formę Teatralną odbył się po raz pierwszy w naszej gminie, ale ze względu na jego ciekawą formę i wartości językowe i artystyczne wejdzie w coroczny kalendarz konkursów gminnych.

 

     

inf. Izabela Milka