Diecezjalny Konkurs Plastyczny „Czym dla mnie jest Eucharystia ?”

ZASADY UCZESTNICTWA:

  • uczniowie wykonują pracę plastyczną nawiązującą do tematu konkursu;
  • praca musi być wykonana indywidualnie i samodzielnie;
  • dopuszczalne są różnorodne techniki i materiały; wielkość pracy: format A- 3
  • do pracy powinna być dołączona czytelna metryczka zawierająca:

imię i nazwisko wykonawcy, wiek, klasę, nazwę szkoły, nazwisko opiekuna wraz z nr. telefonu i adresem e-mail), zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA PRAC:  

Zabezpieczone prace należy dostarczyć do 06 kwietnia 2020 r.

Prace należy złożyć do P. Magdaleny Palskiej lub P. Agnieszki Jurczyk- Szatan.