Poczta Walentynkowa

Skrzynka walentynkowa była wypełniona po brzegi

Przewodniczący wraz z kolegą z klasy rozdał walentynki od tajemniczych wielbicieli i wielbicielek 14 lutego.