Powiatowy Konkurs Recytatorski klas I-III – jest wyróżnienie

Osiemnaścioro uczniów przystąpiło do finału Powiatowego Konkursu Recytatorskiego dla Edukacji Wczesnoszkolnej, który w tym roku odbył się pod hasłem „Wiersze na wesoło w poezji dziecięcej”. Konkurs organizują dwie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 w Olkuszu i Szkoła Podstawowa w Chechle. Przesłuchania do etapu powiatowego tak jak w poprzednich edycjach odbyły w gościnnych progach Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu.

Czyj występ oceniono najlepiej? Jury w składzie: Beata Wójcik (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Bukownie), Beata Sierka (nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej w Rodakach) oraz Iwona Głowacka (nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej w Żuradzie) przyznało tytuł mistrza recytacji powiatu olkuskiego Dorocie Kobylarz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kąpielach Wielkich. Miejsce drugie przyznano Maciejowi Skowronowi ze Szkoły Podstawowej w Bukownie, a trzecie Nadii Płonce ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Olkuszu.

W konkursie uczestniczyła trójka reprezentantów szkół z gminy Klucze – zdobywcy najlepszych miejsc w etapie gminnym konkursu recytatorskiego: Magdalena Binek ze Szkoły Podstawowej w Rodakach, Borys Stachowicz ze Szkoły Podstawowej w Chechle i Julian Domagała ze Szkoły Podstawowej w Jaroszowcu. Borys Stachowicz otrzymał w konkursie powiatowym wyróżnienie. Jury przyznało także wyróżnienia następującym uczniom:  Marii Borowskiej (SP nr 9 w Olkuszu), Zuzannie Kyzioł (SP nr 1 w Olkuszu), Bartoszowi Kudle (SP w Braciejówce) i Alicji Barczyk (ZSP w Wolbromiu).

Gratulacje nagrodzonym i podziękowania za udział pozostałym uczestnikom konkursu składali patroni wydarzenia – Wójt Gminy Klucze Norbert Bień i Wicestarosta Olkuski Krystyna Kowalewska, a także dyrektor ZSP w Chechle Anna Kotara oraz zaproszeni goście: dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Jarosława Kraszewska, radni Gminy Klucze – Justyna Białaś i Józef Kaczmarczyk oraz sołtys Chechła Maria Sierka. Wszyscy recytatorzy otrzymali upominki i dyplomy, a najlepsza trójka nagrody rzeczowe.

Konkurs Recytatorski dla Edukacji Wczesnoszkolnej jest organizowany przez dwie placówki: Szkołę Podstawową nr 1 w Olkuszu i nauczycielki w tej szkole: Ewę Grzankę, Iwonę Kulawik i Małgorzatę Chwast oraz przez Szkołę Podstawową w Chechle i nauczycielki: Eleonorę Lazurowicz-Senejko, Annę Wójcik-Kochańską i Agnieszkę Jurczyk-Szatan.

inf. Rafał Jaworski

Galeria

Losowanie…

 

Powitanie

 

Bory z klasy II otrzymał wyróżnienie

Ogłoszenie wyników

 

 

 

 

 

Wręczenie nagród

Wspólne zdjęcie