Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna w czasie ferii

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Olkuszu oraz Filia w Wolbromiu w   okresie  ferii zimowych  pracuje   stacjonarnie , oferując możliwość bezpośredniej  pomocy,

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W  GODZINACH  OD 8.00 – 17.00

Oferujemy   bezpłatne  wsparcie  w   formie   diagnozy  i  terapii  psychologicznej,  pedagogicznej   i logopedycznej   dostosowanej   do   potrzeb   dzieci    i   młodzieży, a   także   wsparcie   dla  rodziców  i   opiekunów   w  formie   porad  i  konsultacji. Z uwagi   na   zagrożenie   epidemiologiczne  możliwa   jest   także   pomoc   w  formie  kontaktu za pomocą poczty elektronicznej (pppolkusz@op.pl) w godzinach konsultacji  specjalistów.

Aby  skorzystać   z  form  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej oferowanej  przez   naszych   specjalistów    należy   skontaktować  się   z  sekretariatem   poradni   pod  nr telefonów:

(32)6470830,    (32) 6441355

Zachęcamy   dzieci  i  rodziców  do   kontaktu   z   dyżurującymi   specjalistami   w   przypadku   odczuwania   skutków    ograniczeń wynikających z przedłużającej się izolacji, obniżenia nastroju, lęku, trudnych emocjonalnie sytuacji w relacjach rodzinnych i rówieśniczych, symptomów uzależnienia od mediów elektronicznych  oraz innych sytuacji  dotyczących trudności dnia codziennego.

Zapraszamy   również  na  stronę  internetową  naszej  poradni   gdzie  w  zakładce publikacje  można  znaleźć  wiele  ciekawych   artykułów.

                                                                                                                 Zespół Specjalistów Poradni

                                                                                                       Psychologiczno-Pedagogicznej  w Olkuszu