Dzień Bezpiecznego Internetu-„Działajmy Razem” – konkurs dla klas I-III

 KOMENDA POWIATOWA POLICJI  W  OLKUSZU           

32-300 Olkusz ul. Jana Pawła II 32, woj. małopolskie, miejski tel. 47 8325242,  fax. 47 8325241  resort tel.  8325242, email: dyżurni@olkusz.policja.gov.pl

OA.P.517.86.2020                                                                                                                 Olkusz, dnia 2021-01-27  

Konkurs plastyczny „Bezpieczny Internet”

„Działajmy Razem”

Od 2004 roku, z inicjatywy Komisji Europejskiej, co roku w miesiącu lutym obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu. Dzień Bezpiecznego Internetu ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

W 2021 roku ten dzień będzie obchodzony 9 lutego pod hasłem „Działajmy Razem”, jednak przez cały miesiąc luty podejmowane będą inicjatywy promujące bezpieczne i pozytywne wykorzystywanie internetu przez dzieci.

W związku z trwającą pandemią COVID-19 i ograniczeniami z tym związanymi Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu w ramach projektu „ Zagrożenia w Sieci Profilaktyka Reagowanie”, podjęła inicjatywę aby i w tym 2021 roku propagować działania na rzecz bezpiecznego internetu.

Funkcjonariusze olkuskiej komendy serdecznie zapraszają najmłodszych uczniów do udziału w konkursie plastycznym „Bezpieczny Internet”.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III wszystkich szkół podstawowych z powiatu olkuskiego. Aby wziąć w nim udział, należy wykonać plakat formatu A4, bądź A3 dowolną techniką, który będzie propagować bezpieczne zachowania młodych ludzi w Internecie.

Prace należy dostarczyć do Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu przy ulicy Jana Pawła II 32, pozostawiając na recepcji wraz z kartą zgłoszenia ucznia do 15 lutego 2021 r. lub pocztą na w/w adres

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród, odbędzie się w późniejszym terminie , o czym szkoły zostaną poinformowane odrębnym pismem.

Szczegóły konkursu można  znaleźć  w regulaminie. Do kontaktu w sprawie konkursu wyznaczam mł.asp. Mariką Guzik-Gajdą tel. 47 83 25 232 z komórki do Spraw Nieletnich i Patologii  oraz  Oficera Prasowego podkom. Katarzyną Matras tel. 47 83 25 233

Serdecznie zapraszamy i życzymy ciekawych pomysłów.